Klimatfakta.info

2021-12-11

USAs klimatforskning

Innehåll: Forskningens bas | Rekonstruktion av 24000 års klimat | Källor
USA svara för en mycket stor del av klimatforskningen. Det är därför intressant att se hur den styrs, organiseras och forskarnas frihet.

Forskningens bas

Publ 2021-12-11

National Science Foundation (NSF) är en oberoende myndighet från USA:s regering som stöder grundläggande forskning och utbildning inom alla icke-medicinska områden inom vetenskap och teknik. Dess medicinska motsvarighet är National Institutes of Health. Med en årlig budget på cirka 8,3 miljarder dollar (räkenskapsåret 2020) finansierar NSF cirka 25 % av all federalt stödd grundforskning som utförs av USA:s högskolor och universitet

NCAR - National Center for Atmospheric Research - grundades av National Science Foundation 1960 för att förse universitetssamfundet med faciliteter och tjänster i världsklass som var utom räckhåll för någon enskild institution. NCAR finansieras av National Science Foundation och förvaltas av University Corporation for Atmospheric Research.

UCAR - University Corporation for Atmospheric Research - är ett ideellt konsortium av mer än 115 nordamerikanska högskolor och universitet fokuserade på forskning och utbildning inom jordsystemsvetenskap.

Rekonstruktion av 24000 års klimat

Publ 2021-12-22

Forskare vid University of Arizona har rekonstruerat jordens klimat sedan den senaste istiden, för cirka 24 000 år sedan och belyser de viktigaste drivkrafterna bakom klimatförändringar.

Det finns olika metoder för att rekonstruera tidigare temperaturer. Teamet kombinerade två oberoende datauppsättningar - temperaturdata från marina sediment och datorsimuleringar av klimat - för att skapa en mer komplett bild av det förflutna.

Forskarna tittade på de kemiska signaturerna av marina sediment för att få information om tidigare temperaturer. Eftersom temperaturförändringar över tiden kan påverka kemin hos ett länge dött djurs skal, kan paleoklimatologer använda dessa mätningar för att uppskatta temperaturen i ett område. Det är inte en perfekt termometer, men det är en utgångspunkt.

Datorsimulerade klimatmodeller, å andra sidan, ger temperaturinformation baserad på forskarnas bästa förståelse av klimatsystemets fysik, vilket inte heller är perfekt.[1]

Källor

Publ 2021-12-11

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Forskning
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Johan Rockström (2023-05-29)
USAs klimatforskning (2021-12-11)

NCAR
USAs klimatforskning (2021-12-11)

NSF
USAs klimatforskning (2021-12-11)

UCAR
USAs klimatforskning (2021-12-11)

Fotnoter

1) Global Temperatures Over Last 24,000 Years Show Today

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com