NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-06-22

Opinionen om klimatet

Vilken är den viktigaste politiska frågan i opinionen? Klimat- och miljö kommer på delad femteplats med 34% som tycker denna fråga är viktig bland flera andra. När deltagarna bara får ange ett svar väljer 13% miljö-och klimatet

title bildtext med/utan länk

"Sjukvården ligger fortsatt i topp som en av de viktigaste frågorna för väljarna, följt av lag och ordning och invandring/integration. Jämfört med föregående undersökning från april i år minskar sjukvården signifikant i viktighet med 6 procentenheter, vilket är den enda signifikanta förändringen som förekommer i den här undersökningen." Det skriver Novus i sin analys Viktigaste politiska frågan.

När man bedömer enkäten måste man ta hänsyn till att endast 1000 personer har svarat på undersökningen av 1852 tillfrågade. Deltagarfrekvensen var därmed 54 procent. Det finns naturligtvis ingenting som säger att de som inte deltar skulle ha samma uppfattning som deltagarna.

Etiketter med länkar

Etikett: Novus
Inga länkar
Etikett: Opinionen
Inga länkar

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com