Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2021-12-11

USAs klimatforskning

Innehåll: Forskningens bas | Rekonstruktion av 24000 års klimat | Källor

USA svara för en mycket stor del av klimatforskningen. Det är därför intressant att se hur den styrs, organiseras och forskarnas frihet.

 Forskningens bas
2021-12-11

National Science Foundation (NSF) är en oberoende myndighet från USA:s regering som stöder grundläggande forskning och utbildning inom alla icke-medicinska områden inom vetenskap och teknik. Dess medicinska motsvarighet är National Institutes of Health. Med en årlig budget på cirka 8,3 miljarder dollar (räkenskapsåret 2020) finansierar NSF cirka 25 % av all federalt stödd grundforskning som utförs av USA:s högskolor och universitet

NCAR - National Center for Atmospheric Research - grundades av National Science Foundation 1960 för att förse universitetssamfundet med faciliteter och tjänster i världsklass som var utom räckhåll för någon enskild institution. NCAR finansieras av National Science Foundation och förvaltas av University Corporation for Atmospheric Research.

UCAR - University Corporation for Atmospheric Research - är ett ideellt konsortium av mer än 115 nordamerikanska högskolor och universitet fokuserade på forskning och utbildning inom jordsystemsvetenskap.

 Rekonstruktion av 24000 års klimat
2021-12-22

Forskare vid University of Arizona har rekonstruerat jordens klimat sedan den senaste istiden, för cirka 24 000 år sedan och belyser de viktigaste drivkrafterna bakom klimatförändringar.

Det finns olika metoder för att rekonstruera tidigare temperaturer. Teamet kombinerade två oberoende datauppsättningar - temperaturdata från marina sediment och datorsimuleringar av klimat - för att skapa en mer komplett bild av det förflutna.

Forskarna tittade på de kemiska signaturerna av marina sediment för att få information om tidigare temperaturer. Eftersom temperaturförändringar över tiden kan påverka kemin hos ett länge dött djurs skal, kan paleoklimatologer använda dessa mätningar för att uppskatta temperaturen i ett område. Det är inte en perfekt termometer, men det är en utgångspunkt.

Datorsimulerade klimatmodeller, å andra sidan, ger temperaturinformation baserad på forskarnas bästa förståelse av klimatsystemets fysik, vilket inte heller är perfekt.[1]

 Källor
2021-12-11

Fotnoter

Etiketter med länkar

Forskning
Inga länkar
NCAR
Inga länkar
UCAR
Inga länkar
NSF
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
Climate4you Update May 2022
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.