Klimatfakta.info

2022-07-21

Jetströmmar

Innehåll: Jet streams, MetOffice | Inga förändringar av jetströmmarna | Källor

En jetström är en kraftig, relativt smal luftström i atmosfären på omkring elva kilometers höjd strax under tropopausen. De bildas på gränsen mellan angränsande luftmassor med betydande temperaturskillnader, som mellan polarregionerna och den varmare luften kring ekvatorn. Vid sällsynta tillfällen är jetströmmen synlig från marken, den kan ses som en cirka 10 km bred kondensstrimma som sträcker sig över himlen i väst-östlig riktning.

title Jetstreams, 250 hPa, 2022-07-03 Nullschool.

De kraftigaste jetströmmarna flödar från väst till öst på både norra och södra halvklotet. Strömmarna följer ett meanderliknande mönster och meanderslingorna fortplantar sig österut i betydligt lägre hastighet än själva vindarna i strömmen. Teorin om Rossbyvågorna utgör den idag accepterade förklaringen till detta rörelsemönster och dessa vågor rör sig västerut liksom det flöde de är associerade med.

Vindhastigheten i jetströmmarna varierar med temperaturgradient. I genomsnitt är hastigheten 55-120 km/h vintertid men hastigheter på upp till 400 km/h har uppmätts. För att kallas en jetström krävs att en vind uppnår minst 90 km/h.

Förenklad, schematisk illustration som visar den globala cirkulationen i jordens atmosfär. Jetströmmarna (blå linjer) blåser mellan cirkulationscellerna som här felaktigt återgivits som likvärdiga.

Det finns två större polarjetströmmar vid polerna, en på vardera halvklot, och två mindre subtropiska närmare ekvatorn. På norra halvklotet ligger polarjetströmmarna vanligen mellan latituderna 30 och 70°N och de subtropiska jetströmmarna mellan latituderna 20 och 50°N.

Jet streams, MetOffice

Publ 2022-07-19

Jetströmmar (Jetstreams) är snabba strömmar av luft. Det finns många olika jetströmmar på både hög och låg nivå i atmosfären. Var och en har en viktig roll i klimatet. De större jetströmmarna som cirkulerar runt jorden finns just under troposfären på en höjd av 9 till 16 km och kan ha en hastighet upp till 320 km/tim. De är 100-tals km breda med endast några km djupa och beskrivs som gummiband av mycket starka vindar.

De stora strömmarna är Polarfront och subtropiska strömmarna som förekommer i både den norra och södra delen av jorden och ingår i en större global cirkulation. Polarfront förekommer på Europas breddgrad och har stark inverkan på vädret. Polarfront är en thermal vind som skapas av en stark temperaturkontrast mellan kall polarvind och varm tropisk vind.

Inga förändringar av jetströmmarna

Publ 2022-07-20

Den nordatlantiska jetströmmen påverkar nordamerikanska och europeiska samhällen och förväntas påverkas av den pågående uppvärmningen under 2000-talet. För att bättre kontextualisera nyligen observerade och modellprojekterade jetströmsförändringar krävs långsiktiga rekord.

Forskare har baserat på iskärnor från Grönland rekonstruerat årliga nordatlantiska jetströmsförändringar tillbaka till 800-talet e.v.t. Den tyder på att observerade jetströmsvariationer överensstämmer med naturliga variationer, trots uppvärmning under de senaste decennierna. Under oförminskad framtida uppvärmning förväntas dock en förflyttning av jetströmmen norrut runt år 2060. [1]

Källor

Publ 2023-08-12

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Jetströmmar
Jetströmmar (2022-07-21)
Climate4you Update May 2022 (2022-06-18)

MetOffice
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Jetströmmar (2022-07-21)

Temperatur
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Iskärnor (2023-01-27)
Temperatur (2023-01-11)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Temperaturmätning (2022-11-11)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
Jetströmmar (2022-07-21)
Berkelay Earth (2022-04-22)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

Fotnoter

1) North Atlantic jet stream projections in the context of the past 1,250 years, PNAS

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com