Klimatfakta.info

2022-08-20

Skogsbränder - historiska och framtida

Innehåll: Källor
Brända marker har minskat i centrala Sydamerika och mesiska afrikanska savanner

Skogseld är en viktig naturlig störning för många ekosystem, som hjälper till att forma biomfördelningar och kontrollera kolbalansen. Stora förändringar i brandaktiviteten kan också ha en stark inverkan på mänskliga samhällen.

Förändringar i brandaktiviteten påverkas både av klimatförändringar och av förändringar i mänsklig demografi via t.ex. befolkningstillväxt och urbanisering.

Vi visar att under de senaste decennierna har den globala brända arean faktiskt minskat, särskilt i centrala Sydamerika och mesiska afrikanska savanner.

Våra framtida simuleringar indikerar dock att framtida klimat- och demografiska förändringar kommer att vända denna trend och att det brända området sannolikt kommer att öka på grund av accelererad uppvärmning på hög latitud och tropisk och subtropisk torkning och mänskliga antändningar. [1]

Källor

Publ 2022-08-20

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


SKogsbränder
Skogsbränder (2023-08-27)
Skog (2023-08-10)
Torka (2023-04-21)
Skogsbränder - historiska och framtida (2022-08-20)

Fotnoter

1) Historical and future global burned area with changing climate and human demography, Sciencedirect.

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com