Klimatfakta.info

2023-05-10

Google och FN censurerar sökningarna

Innehåll: Källor
Googles stora IO-konferens 2023 är mycket imponerar givetvis, precis som vanligt. Men det finns ett par stora frågetecken:

title Papperskorg för bortsållade uppgifter

När Googles programvara anpassar sig mycket närmre en själv med hjälp av AI tränger sig den amerikanska kultur in i den egna privata sfären. Att skriva ett brev med Google Docs går utmärkt, men hur bearbetar Docs med AI mina personliga brev eller mötesnoteringar.

Allvarligare är Google försäkran om att förhindra giftigheter ("toxicities"), dvs sådant som inte är "sant". Google tänker samarbeta med myndigheter och organisationer som får avgöra vad som är sant och vad som helt enkel får försvinna.

Google har ett avtal med FN om att framhålla information som stämmer FN, speciellt vad gäller IPCC. Förmodligen finns det, eller kommer det snart finnas, ett liknande avtal med EU.

Vetskapen om det skapar misstro till den lätt tillgängliga information och vilket leder till att alltfler söker sig till inofficiella källor.

Källor

Publ 2023-05-10

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Censur
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)
Yttrandefrihet (2022-06-17)

FN
"FN äger vetenskapen" (2023-11-10)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Agenda 2030 (2023-05-30)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Parisavtalet (2022-11-05)
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

Google
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)
"FN äger vetenskapen" (2023-11-10)
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com