Klimatfakta.info

2022-11-05

Parisavtalet

Innehåll: Genomförandeplan i NDC | Bidrag till utvecklingsländer | Gröna fonden | Källor
Parisavtalet slöts 2015-12-12 vid FNs klimatkonferens i Paris. Avtalet gäller minskade utsläpp av växthusgaser, klimatanpassning och bidrag till dem som påverkas av klimatförändringar. Avtalet ersätter Kyotoavtalet som innebär åtaganden fram till år 2020.

I avtalet åtar sig varje land bidra till att den globala uppvärmningen ska hålla sig under 2°C (till år 2100 jämfört med förindustriella nivåer) samt en intention om att göra ytterligare ansträngningar för att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5°C.

Vidare ska världens länder se över sina löften vart femte år och helst även ge nya löften om att ytterligare minska utsläpp av växthusgaser. Dessutom ska världens rika länder från och med år 2020 bidra med 100 miljarder dollar årligen för att minska skadorna från det varmare klimatet hos fattigare länder.

Avtalet vann laga kraft den 4 november 2016, men redan den 22 april skrevs avtalet under av representanter från en majoritet av världens länder. I och med att Syrien ratificerade avtalet i november 2017 hade alla länder i världen skrivit under eller ratificerat avtalet.

Donald Trump meddelade den 1 juni 2017 att USA ska lämna avtalet. Avtalets regler tillåter dock inte USA att lämna förrän tidigast i slutet av 2020. Den 20 januari 2021 skrev den presidenten Joe Biden under en presidentorder som gjorde så att USA åter anslöt sig till avtalet. [1]

Genomförandeplan i NDC

Genomförandet av Parisavtalet kräver ekonomisk och social omvandling, baserad på bästa tillgängliga vetenskap. Avtalet bygger på en 5-årig cykel av allt mer ambitiösa klimatåtgärder som genomförs av länder. Under 2020 ska länder ha lämnat in sina planer för klimatåtgärder som kallas nationellt bestämda bidrag (NDCs).

I NDC informerar länder vilka åtgärder de kommer att vidta för att minska sina utsläpp av växthusgaser för att nå målen i Parisavtalet. De anger också vilka åtgärder de kommer att vidta för att skapa förmåga att anpassa sig till effekterna av stigande temperaturer. [2] [3]

Bidrag till utvecklingsländer

Genom Cancun-avtalen 2010 åtog sig industriländernas parter, inom ramen för meningsfulla begränsningsåtgärder och öppenhet i genomförandet, till ett mål att gemensamt mobilisera 100 miljarder USD per år till 2020 för att möta utvecklingsländernas behov.

När Parisavtalet antogs bekräftade parterna detta mål, efterlyste en konkret färdplan för att uppnå målet senast 2020, och enades om att före 2025 ska partskonferensen som fungerar som möte mellan parterna i Parisavtalet (CMA) fastställa ett nytt kollektivt kvantifierat mål från ett golv på 100 miljarder USD per år. [4] [5] [6]

Gröna fonden

Publ 2022-11-05

Green Climate Fund (GCF) är en fond som inrättats inom ramen för UNFCCC vid COP16 i Cancún, Mexiko, år 2010. Dess uppgift är att hjälpa utvecklingsländer med anpassningar till och motverka klimatförändringar. GCF är baserat i Incheon, Sydkorea. Den styrs av en styrelse med 24 medlemmar och stöds av ett sekretariat.

Målet för den gröna klimatfonden är att "stödja projekt, program, policyer och andra aktiviteter i utvecklingsländer med hjälp av tematiska finansieringsfönster". Det är meningen att den gröna klimatfonden ska vara centrum i ansträngningarna för att få fram klimatfinansiering under UNFCCC. [7]

Källor

Publ 2022-11-06

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU - Fit for 55
Parisavtalet (2022-11-05)

FN
"FN äger vetenskapen" (2023-11-10)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Agenda 2030 (2023-05-30)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Parisavtalet (2022-11-05)
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

Gröna fonden
Parisavtalet (2022-11-05)

Klimatekonomi
Ross McKitrick (2023-01-29)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Parisavtalet (2022-11-05)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)

Kyotoavtalet
Parisavtalet (2022-11-05)

Opinioner om klimatet
Parisavtalet (2022-11-05)

Parisavtalet
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Parisavtalet (2022-11-05)

Svensk klimatpolitik
Ny svensk klimatpolitik (2023-07-21)
Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE (2023-06-09)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Parisavtalet (2022-11-05)

Sverige
Klimatekonomi (2023-01-26)
SMHI (2022-11-22)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Germanwatch (2022-11-14)
Parisavtalet (2022-11-05)

UNFCCC
COP28 (2023-06-09)
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
COP 27 (2022-11-20)
Parisavtalet (2022-11-05)
UNFCCC (2022-11-04)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

Fotnoter

1) Parisavtalet (Förenta nationernas klimatavtal), Wikipedia
2) How does the Paris Agreement work?, The Pris agreement, UNFCCC
3) Nationally Determined Contributions, Wikipedia
4) Introduction to Climate Finance, UNFCCC
5) Sources of finance, Green Climate Fund, Wikipedia=källans datum
6) Resource mobilisation, Green Climate Fund
7) Green Climate Fund, Wikipedia

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com