NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-08-18

Parisavtalet

Parisavtalet är ett internationellt klimatavtal som slöts den 12 december 2015 och togs fram vid Förenta nationernas klimatkonferens 2015 i Paris. Avtalet gäller bland annat minskade utsläpp av växthusgaser, klimatanpassning och omfördelning av ekonomiska medel för att hjälpa de som drabbas av klimatförändringarna. Parisavtalet ersätter det tidigare Kyotoprotokollet som innebär åtaganden fram till år 2020.

I avtalet åtar sig varje land bidra till att den globala uppvärmningen ska hålla sig under 2°C (till år 2100 jämfört med förindustriella nivåer) samt en intention om att göra ytterligare ansträngningar för att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5°C.

Vidare ska världens länder se över sina löften vart femte år och helst även ge nya löften om att ytterligare minska utsläpp av växthusgaser. Dessutom ska världens rika länder från och med år 2020 bidra med 100 miljarder dollar årligen för att minska skadorna från det varmare klimatet hos fattigare länder.

Avtalet vann laga kraft den 4 november 2016, men redan den 22 april skrevs avtalet under av representanter från en majoritet av världens länder. I och med att Syrien ratificerade avtalet i november 2017 hade alla länder i världen skrivit under eller ratificerat avtalet.

Donald Trump meddelade den 1 juni 2017 att USA ska lämna avtalet. Avtalets regler tillåter dock inte USA att lämna förrän tidigast i slutet av 2020. Den 20 januari 2021 skrev den presidenten Joe Biden under en presidentorder som gjorde så att USA åter anslöt sig till avtalet.

Källor

Etiketter med länkar

Etikett: Sverige
Svensk politik (Artikel)
Etikett: EU
EUs gigantiska fond (Nyhet)
Muf om EU (Nyhet)
Geologisk lagring av koldioxid (Artikel)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (Nyhet)
Plastpåseskatten (Nyhet)
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (Nyhet)
EU vill stoppa engelska TV-program (Nyhet)
EUs taxonomiförordning (Artikel)
Skogsbruket ska vara nationellt (Nyhet)
Utsläppshandel (Artikel)
EU-parlamentariker lobbar för kärnkraft (Nyhet)
EU - Europeiska unionen (Artikel)
Etikett: Joe Biden
Inga länkar
Etikett: Kyotoavtalet
Inga länkar
Etikett: FN
Förenta nationerna FN (Artikel)
COP 26 äger rum 2021-10-31 till 2021-11-12 (Nyhet)
Svensk politik (Artikel)
Etikett: UNFCCC
Förenta nationerna FN (Artikel)
UNFCCC (Artikel)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com