Klimatfakta.info

2023-06-07

Brext floppade

Innehåll: Källor

Det blev en flopp, menar 62% av engelsmännen om Brexit. Av dem som ville lämna EU i omröstningen anser 37% samma sak. Bara 9% tycker att det var mer en succé än ett misslyckade.

Undersökningen gjordes efter det att Lämna-ledaren Nigel Farage sagt att utträdet ur EU har misslyckats med ekonomin,

Andelen som tycker att det var rätt att lämna EU har sjunkit till 31%. 56% tycker att det var fel.

Källor

Publ 2023-06-07

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Brexit
Brext floppade (2023-06-07)

Opinion
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Allt fler EU-kritiker i Österrike (2023-06-14)
Vem styr forskningen? (2023-06-08)
Brext floppade (2023-06-07)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com