Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2022-03-23

Tyska energi- och klimatåtgärder

Innehåll: Vindgenererad elektricitet i Tyskland sjunker till ett nytt låg 2021 | Klimatupplysningen | Källor

Tyskland har blivit ett land som genomför ett storskaligt experiment med sin energiproduktion och det är en god anledning av följa utvecklingen extra noggrant.

 Vindgenererad elektricitet i Tyskland sjunker till ett nytt låg 2021
2022-03-23

Nedgång i både land- och havsbaserad vindproduktion mitt i stigande efterfrågan leder till tillväxt inom kol och kärnkraft 2021

Vindkraften 2020 behöll sin plats som den största enskilda elkällan i Tyskland, med 22,6 % av den totala nätbelastningen, men sjönk till 113,6 TWh från 130 TWh 2021, enligt en årsrapport som släpptes förra veckan av den federala myndigheten Smard.

Lägre vindhastigheter stod för landbaserad vindkraft som föll med 13,1 % från 2020 års nivåer, medan produktion från havsbaserade vindkraftverk minskade med 10,8 %. Solcellsproduktionen ökade med 1,8 %.

El genererad från all förnybar energi, inklusive biomassa och vattenkraft samt vind och sol, minskade med 7,7 % jämfört med föregående år. Förnybar energi stod för 42,8 % av nätbelastningen 2021, en minskning från 48 % 2020.

Lägre produktion från förnybara energikällor i kombination med högre efterfrågan på el - en ökning med 3,7 % på årsbasis - för att producera en 11 % ökning av el producerad från konventionella källor som kol och kärnkraft, enligt rapporten.

Tyskland såg utsläppen av växthusgaser öka med cirka 4,5 % 2021 jämfört med föregående år, konstaterade tankesmedjan och varnade för att regeringen riskerar att "tappa kontakten med sitt klimatmål för 2030". Tyskland har som mål att minska koldioxidutsläppen med 65 % till 2030.

"Den kraftiga minskningen av förnybar energi visar de senaste årens misslyckanden inom energipolitiken. För att nästan fördubbla andelen grön el till 2030, som förutsetts i koalitionsavtalet, behöver vi nu en massiv och snabb utbyggnad av vind- och solsystem, säger Simon Müller, Agora Energiewendes direktör för Tyskland.

Smard-rapporten fann också att det genomsnittliga elpriset i grossistledet 2021 var 96,85 €/MWh, mer än tre gånger det genomsnittliga 30,47 €/MWh 2020.

Tyskland var återigen nettoexportör av el med totalt 17,4 TWh 2021. Trots att nettoexporten föll med 5,9 % jämfört med 2020 i volym var exportöverskottet 330 miljoner euro högre på grund av höjda priser. [1]

 Klimatupplysningen
2022-03-22

Klimatupplysningen har fler än 240 artiklar om tysk energi- och klimatpolitik från ca 2010 och framåt. Man får en lista över dem genom att google med "tyskland site:/klimatupplysningen.se".

 Källor
2022-03-23

Fotnoter

Etiketter med länkar

Vindkraft
Fossilfritt kräver utrymme (Nyhet)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (Nyhet)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (Nyhet)
Vindkraft (Artikel)
Priset för grön energy (Artikel)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (Nyhet)
Elcertifikat (Artikel)
Tyskland
Inga länkar
Klimatupplysningen
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

 

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.