Klimatfakta.info

2023-06-08

Vem styr forskningen?

Innehåll: Källor

Är forskaren fri att forska? Allt mindre enligt en rapport från SNS av Roger Svensson.

Den politisk styrningen ovanifrån har blivit tydligare på senare år. I stället för att forskarna själva tar fram idéer utlyser man helt enkelt medel där det är förutbestämt vad det ska forskas om.

Under den rödgröna regeringens tid vid makten 2014-2022 styrdes merparten av de ökade forskningsanslagen till sådana "riktade utlysningar" som inte sällan rör teman som jämlikhet, hållbarhet, innovation eller digitalisering.

Håkan Boström, GP, kommenterar: "Det finns flera problem med den här utvecklingen - där även tidigare borgerliga regeringar varit medskyldiga. Statens och politikens behov av utredningar tillgodoses bättre genom utredningsväsendet.

Forskning är något annat. Tar man bort det kreativa momentet - som alltid förutsätter frihet - får man i regel bara dålig forskning. Styrningen av anslag till vissa områden och frågeställningar påverkar hela universitetsmiljön."

Källor

Publ 2023-06-08

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Opinion
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Allt fler EU-kritiker i Österrike (2023-06-14)
Vem styr forskningen? (2023-06-08)
Brext floppade (2023-06-07)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com