Klimatfakta.info

2023-08-11

Katastrofer globalt från 2000

Innehåll: Källor

I en rapport denna vecka av Alimonti and Mariani ställs frågan om katastrofer ökat globalt. Rapporten redovisar data från databasen EM-DAT i Belgien. De tar med uppgifter om katastrofer som uppfyller följande kriterier:

  • minst 10 personer avlidit
  • minst 100 påverkats
  • landet har utfärdat katastroftillstånd
  • landet har begärt internationellt katastrofbistånd.

Nedan följer den uppdaterade tidsserien av globala hydrologiska, klimatologiska och meteorologiska katastrofer i EM-DAT-databasen, tillsammans med den linjära trenden, under perioden 2000 till 2022.

title Roger Pielke Jr. Substack

Det går att se att det inte finns någon uppåtgående trend. Dock är den fullständigt felaktiga uppfattningen att globala väder- och klimatkatastrofer har ökat och kommer att fortsätta öka vanligt förekommande i den traditionella medierapporteringen, stärkt av spridningen av felaktig information av organisationer som inkluderar Förenta Nationerna. År 2020 påstod FN felaktigt att det hade skett en "chockerande ökning av klimatrelaterade katastrofer under de senaste tjugo åren."

Baserat på sådana felaktiga påståenden är Alimonti och Mariani "bekymrade över felaktig framställning av trenden för naturkatastrofer, eftersom sådana påståenden har sänds okritiskt av många olika medier." Verkligen.

Det kommer utan tvekan att finnas många ögon på EM-DAT-databasen under de kommande åren för att säkerställa datakvaliteten, metodologisk konsekvens samt för att identifiera eventuella snedvridningar till följd av fortsatta förbättringar i rapporteringen av katastrofer. Oavsett vad som händer med trenderna i antalet katastrofer är det absolut nödvändigt att komma ihåg att om man letar efter signaler om förändringar i klimatet - titta alltid direkt på väder- och klimatdata, inte data om ekonomiska eller mänskliga påverkningar.

Källor

Publ 2023-08-10

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Extremväder
Katastrofer globalt från 2000 (2023-08-11)
Torka (2023-04-21)
Extremväder (2022-12-19)
Science under attack (2022-12-02)
Attribution (2022-08-05)

Roger A. Pielke Jr.
Katastrofer globalt från 2000 (2023-08-11)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com