Klimatfakta.info

2022-08-05

Attribution

Innehåll: World Weather Attribution (WWA) | Attribution av översvämningarna i Tyskland och Belgien | Klimatförändringar och extremväder | Domstolar | Domen mot Shell | Rättstvister | Källor |

Metoder för att fastställa om väderhändelser orsakas av förändringar i klimatet kallas för attribution.

När ett extremt väder eller händelse inträffar är det svårt att avgöra i vilken grad förändringar i klimatet en orsak. För det behövs det en analys som godkänns av vetenskaplig tidskrift samt utrymme för en vetenskaplig debatt.

I syfte att klarlägga klimatets inverkan på en väderhändelse arbetar med en nytt forskningsområde kallat Extreme Event Attribution.

World Weather Attribution (WWA)

World Weather Attribution (WWA) är ett samarbete mellan klimatforskare vid University of Oxford i Storbritannien, KNMI i Nederländerna, IPSL/LSCE i Frankrike och Princeton University och NCAR i USA, ETH Zürich i Schweiz, IIT Delhi i Indien och specialister på klimatpåverkan vid Röda korset / Röda halvmånens klimatcenter (RCCC) runt om i världen.

Det har grundats för att ge robusta bedömningar av klimatförändringarnas roll i efterdyningarna av händelsen. Initiativet leds av Drs Friederike Otto vid University of Oxford och Geert Jan van Oldenborgh vid KNMI.

Attribution av översvämningarna i Tyskland och Belgien

Institutet WWA har analyserat översvämningen i västra Tyskland och Belgien. Resultatet rapporterar Omni 2021-08-28:

"Klimatförändringarna har redan ökat risken för extrema skyfall av den typ som drabbade Tyskland och Belgien i somras med upp till nio gånger. Det visar en ny studie från det internationella forskarteamet World Weather Attribution, enligt SR Ekot. Sannolikheten för den här typen av skyfall ska ha "ökat med en faktor på mellan 1,2 och 9". Regnen har också blivit mer intensiva."

Hur säkra är då World Weather Attribution på sin sak? Här är slutsatsen i rapporten:

"Det bör noteras här att, på grund av den tämligen småskaliga händelsen, en mängd nya modeller som inte vanligtvis används som en del av attributionsstudier. De typiska utvärderingarna som ingår i WWA attributionsprotokoll tillämpades, men dessa var utformade för simuleringar på större skalor och ytterligare utvärdering av simuleringarna skulle säkert vara fördelaktigt. Således bör resultaten vara förstås som indikationer på förändringsriktningen, snarare än absoluta värden." [1]

Klimatförändringar och extremväder

CarbonBrief ("CB") gör en årlig sammanställning av alla extrema väderhändelser som kopplats till klimatförändringen.[2]

  • 71 % av de 504 extrema väderhändelserna och trenderna var enligt CB mer troliga eller mer allvarliga genom mänskliga orsakade klimatförändringar.
  • 9% av händelserna eller trenderna gjordes enligt CB mindre troliga eller mindre allvarliga genom klimatförändringar, vilket innebär att 80% av alla händelser upplevde en viss mänsklig påverkan. De återstående 20% av händelserna och trenderna visade inget märkbart mänskligt inflytande eller var oöverträffande.
  • Av de 152 extrema värmehändelserna som har bedömts av forskare fann 93% att klimatförändringarna gjorde evenemanget eller trenden mer sannolikt eller mer allvarlig.
  • För de 126 nederbörd eller översvämningshändelser som studerades, fann 56% att mänsklig aktivitet hade gjort händelsen mer sannolikt eller mer allvarlig. För de 81 studerade torkahändelserna är det 68%.

Domstolar

När vetenskapsmän klarlagt att en viss väderhändelse är en följd av klimatförändringar, så finns det många som är villiga att söka upp skyldiga och ställa dem inför rätta.

"För de regeringar och företag som fortfarande väljer passivitet kan IPCC -rapporten mycket väl hamna som ett viktigt bevis mot dem i riktiga rättssalar. Vi tar det här rapportera med oss till domstolarna ", säger Kaisa Kosonen på Greenpeace. "Genom att stärka de vetenskapliga bevisen mellan mänskliga utsläpp och extremt väder har IPCC tillhandahållit nya, kraftfulla medel för att hålla den fossila bränsleindustrin och regeringar direkt ansvariga för klimatnöd. "

Klimatforskaren Friederike Otto "arbetar nära advokater som använder WWA -forskning till rättegångar som syftar till tvinga företag eller regeringar att minska sin påverkan på miljön eller till och med söka ersättning för offren. Man behöver bara titta på vår senaste domstolseger mot Shell att inse hur kraftfull IPCC -vetenskap kan vara."

Eftersom hon öppet skräddarsyr sin forskning mot politiska ändamål har Otto kritiserats som en advokat. Men hon säger att det är "nonsens" att kritisera forskare för att överväga hur de fungerar kan användas."

Domen mot Shell

En domstolen i Haag har beordrat oljebolaget Royal Dutch Shell att minska sina koldioxidutsläpp, i ett första fall i sitt slag som ställde klimataktivister mot en oljegigant.

I sin dom i målet beordrade domare Larisa Alwin Shell att minska sina utsläpp av växthusgaser 45% till 2030 från 2019 års nivåer. Domstolen fann att Shells befintliga strategi för reducering av koldioxid inte var "konkret och är full av villkor ... det räcker inte."

Domstolen beslutade också att Shell är ansvarig för utsläpp från sina kunder och leverantörer, så kallade "scope 3 emissions", och vidare att Shells verksamhet utgjorde ett hot mot "rätten till liv" och "ostört familjeliv", som anges i den europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna.[3]

Shell har meddelat att domen kommer att överklagas. [4] [5]

Rättstvister

Antalet klimatrelaterade rättstvister ökar globalt. Antalet uppskattades i juli 2021 till 1800 tvister som hanteras i och utanför domstol. Tvisterna gäller främst oljeindustrin, men även andra branscher berörs som t.ex. Cementa.[6]

Det blir intressant att följa hur hanteringen av tvister påverkar företagen. Kommer en del bli mer försiktiga med att ställa ut klimatlöften som de inte kan visa att de kommer klara. Eller drar de sig ur marknader som är för riskabla. Hur kommer myndigheter med ansvar för att fastställa regler och övervaka efterlevnaden agera när klimatgrupper driver ärendena i domstol. Och vilken roll får klimatforskarna när deras forskning bedöms av domstolar.

Källor

Fotnoter

1) Rapid attribution of heavy rainfall events leading to the severe flooding in Western Europe during July 2021, pdf (54 pages, 2.6 MB)
2) 3) "Monumental Victory": Shell Oil Ordered To Limit Emissions In Historic Climate Court Case, Forbes
4) Shell confirms decision to appeal court ruling in Netherlands climate case
5) Shell to Appeal Court Ruling in Netherlands Climate Case, Harvard Law School Forum on Corporate Governance
6) Climate change litigation update, Norton Rose Fulbright

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se