Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-08-28

Attribution

Innehåll: World Weather Attribution (WWA) | Attribution av översvämningarna i Tyskland och Belgien | Domstolar | Domen mot Shell | Rättstvister | Källor

Metoder för att fastställa om väderhändelser orsakas av förändringar i klimatet kallas för attribution.

När ett extremt väder eller händelse inträffar är det svårt att avgöra i vilken grad förändringar i klimatet en orsak. För det behövs det en analys som godkänns av vetenskaplig tidskrift samt utrymme för en vetenskaplig debatt.

I syfte att klarlägga klimatets inverkan på en väderhändelse arbetar med en nytt forskningsområde kallat Extreme Event Attribution.

 World Weather Attribution (WWA)

World Weather Attribution (WWA) är ett samarbete mellan klimatforskare vid University of Oxford i Storbritannien, KNMI i Nederländerna, IPSL/LSCE i Frankrike och Princeton University och NCAR i USA, ETH Zürich i Schweiz, IIT Delhi i Indien och specialister på klimatpåverkan vid Röda korset / Röda halvmånens klimatcenter (RCCC) runt om i världen.

Det har grundats för att ge robusta bedömningar av klimatförändringarnas roll i efterdyningarna av händelsen. Initiativet leds av Drs Friederike Otto vid University of Oxford och Geert Jan van Oldenborgh vid KNMI.

 Attribution av översvämningarna i Tyskland och Belgien

Institutet WWA har analyserat översvämningen i västra Tyskland och Belgien. Resultatet rapporterar Omni 2021-08-28:

"Klimatförändringarna har redan ökat risken för extrema skyfall av den typ som drabbade Tyskland och Belgien i somras med upp till nio gånger. Det visar en ny studie från det internationella forskarteamet World Weather Attribution, enligt SR Ekot. Sannolikheten för den här typen av skyfall ska ha "ökat med en faktor på mellan 1,2 och 9". Regnen har också blivit mer intensiva."

Hur säkra är då World Weather Attribution på sin sak? Här är slutsatsen i rapporten:

"Det bör noteras här att, på grund av den tämligen småskaliga händelsen, en mängd nya modeller som inte vanligtvis används som en del av attributionsstudier. De typiska utvärderingarna som ingår i WWA attributionsprotokoll tillämpades, men dessa var utformade för simuleringar på större skalor och ytterligare utvärdering av simuleringarna skulle säkert vara fördelaktigt. Således bör resultaten vara förstås som indikationer på förändringsriktningen, snarare än absoluta värden." [1]

 Domstolar

När vetenskapsmän klarlagt att en viss väderhändelse är en följd av klimatförändringar, så finns det många som är villiga att söka upp skyldiga och ställa dem inför rätta.

"För de regeringar och företag som fortfarande väljer passivitet kan IPCC -rapporten mycket väl hamna som ett viktigt bevis mot dem i riktiga rättssalar. Vi tar det här rapportera med oss till domstolarna ", säger Kaisa Kosonen på Greenpeace. "Genom att stärka de vetenskapliga bevisen mellan mänskliga utsläpp och extremt väder har IPCC tillhandahållit nya, kraftfulla medel för att hålla den fossila bränsleindustrin och regeringar direkt ansvariga för klimatnöd. "

Klimatforskaren Friederike Otto "arbetar nära advokater som använder WWA -forskning till rättegångar som syftar till tvinga företag eller regeringar att minska sin påverkan på miljön eller till och med söka ersättning för offren. Man behöver bara titta på vår senaste domstolseger mot Shell att inse hur kraftfull IPCC -vetenskap kan vara."

Eftersom hon öppet skräddarsyr sin forskning mot politiska ändamål har Otto kritiserats som en advokat. Men hon säger att det är "nonsens" att kritisera forskare för att överväga hur de fungerar kan användas."

 Domen mot Shell

En domstolen i Haag har beordrat oljebolaget Royal Dutch Shell att minska sina koldioxidutsläpp, i ett första fall i sitt slag som ställde klimataktivister mot en oljegigant.

I sin dom i målet beordrade domare Larisa Alwin Shell att minska sina utsläpp av växthusgaser 45% till 2030 från 2019 års nivåer. Domstolen fann att Shells befintliga strategi för reducering av koldioxid inte var "konkret och är full av villkor ... det räcker inte."

Domstolen beslutade också att Shell är ansvarig för utsläpp från sina kunder och leverantörer, så kallade "scope 3 emissions", och vidare att Shells verksamhet utgjorde ett hot mot "rätten till liv" och "ostört familjeliv", som anges i den europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna.[2]

Shell har meddelat att domen kommer att överklagas. [3] [4]

 Rättstvister

Antalet klimatrelaterade rättstvister ökar globalt. Antalet uppskattades i juli 2021 till 1800 tvister som hanteras i och utanför domstol. Tvisterna gäller främst oljeindustrin, men även andra branscher berörs som t.ex. Cementa.[5]

Det blir intressant att följa hur hanteringen av tvister påverkar företagen. Kommer en del bli mer försiktiga med att ställa ut klimatlöften som de inte kan visa att de kommer klara. Eller drar de sig ur marknader som är för riskabla. Hur kommer myndigheter med ansvar för att fastställa regler och övervaka efterlevnaden agera när klimatgrupper driver ärendena i domstol. Och vilken roll får klimatforskarna när deras forskning bedöms av domstolar.

 Källor

Fotnoter

Etiketter med länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

 

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.