Klimatfakta.info

2023-11-24

Klimatmål 2040

Innehåll: Källor
EU vill ha klimatmål 2040. Förslag väntas i juni (efter valdagen?) EU bedöms inte klara uppsatta mål, men Sverige är ett föredöme och det land som minskat utsläppen mest. EUs mål för 2030 klarat Sverige med råge.

EU-kommissionen har planer på ett nytt klimatmål med att 90 procent av utsläppen ska vara borta 2040. Någon gång före EU-valet i juni nästa år väntas ett skarpt förslag från EU-kommissionen.

Enligt EU:s miljöbyrå så kommer EU inte att nå sina klimatmål till 2030. Hittills har Sverige dock varit ett föredöme när det gäller att få ner utsläppen av växthusgaser.

Minskningen av utsläpp av växthusgaser kommer enligt EEA stannar på 48 procent istället för uppsatta 55 procent. Likaså klarar inte EU att öka upptagen av växthusgaser i skog och mark.

I miljöbyråns rapport framgår att Sverige hittills gjort mest av EU-länderna för att minska utsläppen av växthusgaser. I prognosen för 2030 når Sverige, med råge, sitt nationella EU-mål på 50 procent minskning jämfört med 2005.

Det kan dock ändras då regeringen aviserat en ny politik som inte når 2030-målet som ska tillåta mer utsläpp från transporter.

Källor

Publ 2023-11-24

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Klimatmål
Klimatmål (2024-05-30)
EUs och Sveriges klimatmål (2024-03-12)
Klimatmål 2040 (2023-11-24)
Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE (2023-06-09)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com