Klimatfakta.info

2022-05-25

Arktis

Innehåll: Omfattning | Norra ishavet | Isens utbredning | Temperatur | Isbjörnar | Källor
Arktis omfattar Norra ishavet runt nordpolen samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien.

Omfattning

Publ 2022-01-14

Arktis omfattar Norra ishavet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien (med Svalbard och Jan Mayen). Naturlig avgränsning mot söder finns inte

Isen utbredning har minskat sedan mätningarna med satellit inleddes 1979. Det är ingen nämnvärd förändring under större delen av året, men det är större skillnad under sensommaren och tidig höst.

Norra ishavet

Publ 2022-01-14

Norra ishavet är det minsta av världshaven, oceanerna, och täcker ungefär tre procent av jordens yta. Norra ishavet har förbindelse med Atlanten via Grönlandshavet och med Stilla havet via Berings sund. Av de fem världshaven är Norra ishavet det grundaste med ett medeldjup på 1 050 meter.

Stora delar av Norra ishavet är täckt av packis. Under vintern täcker isen det mesta av Norra ishavets yta. På sommaren krymper isytan till halva sin vinterstorlek. Mellan packisen i norr och det ryska fastlandet i söder finns en remsa av farbart vatten som benämnts nordostpassagen.

Januaritemperaturen ligger mellan -40 to 0 °C. Julitemperaturen ligger mellan -10 to +10 °C. I eller vid Norra ishavet finns större mängder naturtillgångar som petroleum, naturgas, mangannodul samt sand och grus.[1]

Isens utbredning

Publ 2022-01-14

title Arctic Sea Ice Extent, NSIDC

Isens utbredning skiljer sig åt i olika instituts redovisning beroende på olika definitioner av is och mätmetoder.

Isens utbredning rapporteras dagligen av NSIDC på sidan Arctic Sea Ice News and Analysis. Sedan mätningarna startade 1997 så har isens utbredning minskat med 1,3%/år. Kurvan visar också tydligt att minskningen skedde åren 1996 - 2007. Under åren 1979-1995 och 2008-2020 var förändringen obetydlig.[2]

NASA redovisar också utbredningen i samarbete med NSIDC.

title Arctic Sea Ice Extent, NASA, September minimum

På den danska webben Polarportal[3] rapporterar dagligen isens utbredning.

Japanska forskare vid Japan Meteorological Agency (JMA) redovisar egna mätningar.[4]

Temperatur

Publ 2022-05-25

Arktis temperatur har mäts sedan 2002. Dessutom finns temperaturvärden från 1958 baserat på en sk reanalys av uppgifter från ballonger, flygplan, mm [5] [6]

För Arktis som helhet var 2021 markant kallare än de föregående fem åren. Det var det 12:e varmaste året någonsin, med 0,4°C över genomsnittet. Perioden från januari till mars var ovanligt kall över arktiska Eurasien, i motsats till rekordvärmen som observerades i början av 2020.[7]

I svt Rapport 22-05-25 påstods det att Arktis temperatur ökar tre gånger så snabbt som den globala temperaturen. Det stämmer inte.

title Bild 245. Global månatlig genomsnittlig lägre troposfärtemperatur sedan 1979 för nordpolen, baserat på satellitobservationer (University of Alabama at Huntsville, USA). Denna graf använder data som erhållits av National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) TIROS-N-satelliten. Climate4you

Som framgår av diagrammet har temperaturen sjunkit sedan 2017. Sedan 1979 har temperaturen stigit med 0,5 grader. dvs lika mycket som den globala temperaturen.

Med NOAAs tjänst Climate at a Glance[8] går det att välja ut vilka data som ska redovisas i ett diagram. Nedan visar diagrammet temperaturen över mark och hav ovanför 66 breddgraden.

title Arktis temperatur 1979-2022, över 66 breddgrader, Climate at s Glance, NOAA

Enligt NOAA steg temperaturen påtagligt 2001. Temperaturen i Arkits började falla 2014. Skillnaderna gentemot UAHs diagram är påtagliga.

Isbjörnar

Publ 2022-10-26

Se Isbjörn, Klimatfakta.info

Källor

Publ 2023-06-19

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Arktis
Isbjörn (2022-11-03)
Arktis (2022-05-25)

Isens utbredning
Arktis (2022-05-25)

NASA
Roy Spencer (2023-01-13)
Arktis (2022-05-25)
GISS NASA (2022-03-20)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

National Snow and Ice Data Cen
Arktis (2022-05-25)

Norra ishavet
Arktis (2022-05-25)

NSIDC
Arktis (2022-05-25)

Packis
Arktis (2022-05-25)

Fotnoter

1) Norra ishavet, Wikipedia
2) Arctic Sea Ice News and Analysis, NSIDC
3) PolarPortal
4) Sea ice in the Arctic and Antarctic areas, JMA
5) Daily Mean Temperatures in the Arctic 1958 - 2021, DMI
6) ERA-40, Wikipedia
7) ESOTC 2021 | Arctic Temperature, Copernicus
8) Climate at a glance, NOAA

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com