Klimatfakta.info

2022-04-01

Byggnadssektorn

Innehåll: Användning av gas | Värmepumpar | Källor |
Byggnadssektorn är den femte största utsläpparen av koldioxid.

Användning av gas

Byggnadssektorn svarar för en femtedel av de globala utsläppen.

Användningen av gas är en av de viktigaste bidragande faktorerna bakom byggnaders utsläpp. Det är också ett bränsle som blir allt dyrare: i många länder är naturgaspriserna rekordhöga, vilket leder till betydligt högre kostnader för uppvärmning och kylning av bostäder. Och denna fråga har nu blivit kritisk inför Rysslands krig mot Ukraina.

Värmepumpar

Europeiska kommissionen har aviserat åtgärder för att minska beroende av rysk gas, som att byta bort från gas till värmepumpar. Sveriges har satsat utbyggnad av värmepumpar.

För att uppfylla Parisavtalet måste byggnaders användning minska med 90-95 % till 2040, vilket leder till ett helt kolfritt byggnadsbestånd till 2050. För att nå detta mål behöver 2,5-3,5 % av byggnaderna åtgärdas varje år. Alla nya byggnader ska vara koldioxidfria från och med idag.

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Gas
Kriget i Ukraina (2022-03-08)
Ryssland (2022-09-18)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se