Klimatfakta.info

2022-11-03

Isbjörn

Innehåll: Isbjörnar | Källor
Efter att isbjörnen varit hotad på grund av jakt så har stammen vuxit efter att jakten begränsats.

Isbjörnar

Publ 2022-10-26

Isbjörnen är en art björnar med vit päls som lever i arktiska områden på norra halvklotet. Några zoologer räknar denna art under det vetenskapliga namnet Thalarctos maritimus i ett eget släkte men djuret är nära släkt med brunbjörnen.

Isbjörnen förekommer på isflak i Norra ishavet och kringliggande öar och landområden. Regioner med en större population av isbjörnar är norra Alaska, Kanadas arktiska öar, Grönland, Svalbard, Frans Josefs land, norra Sibirien och Wrangels ö. Den sydligaste populationen lever vid Jamesbukten i Kanada.

Polar Bear Specialist Group [1] anger 19 undergrupper inom Arktis. Vetenskapliga uppskattningar har gjort för 14 av dessa: Baffin Bay, Barents Sea, Davis Strait, Foxe Basin, Gulf of Boothia, Kane Basin, Lancaster Sound, M'Clintock Channel, Northern Beaufort Sea, Norwegian Bay, Southern Beaufort Sea, Southern Hudson Bay, Viscount Melville Sound och Western Hudson Bay. Uppgifter saknas från områdena Chukchi Sea, Kara Sea, Laptev Sea, Arctic Basin och East Greenland.[2]

Isbjörnen har inga naturliga fiender i djurriket. Fram till mitten av 1900-talet bedrev människan en intensiv jakt på isbjörnen. Vid denna tidpunkt var isbjörnen utrotningshotad. Under påtryckning av vetenskapsmän undertecknade de stater som ligger vid Arktis 1967 ett fördrag för djurets skydd. Idag har bara inuiter tillåtelse att jaga ett bestämt antal isbjörnar. Beståndet uppskattas nu bestå av 20 000 till 25 000 individer.

Källor

Publ 2022-11-03

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Arktis
Isbjörn (2022-11-03)
Arktis (2022-05-25)

Isbjörn
Isbjörn (2022-11-03)
Grönland (2022-04-27)

Polar bear
Isbjörn (2022-11-03)

Fotnoter

1) Polar Bear Specialist Group
2) Isbjörn, Wikipedia

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com