Klimatfakta.info

2023-01-16

WEF - World Economic Forum

Innehåll: WEF Årsmöte 2023 | Inbjudan | "Förbättra tillståndet i världen" | Källor

WEF Årsmöte 2023

Publ 2023-01-16

World Economic Forum presenterar 18 januari, onsdag 14-15 CET, WEFs plenarsal, livestream och i Davos 16 januari 2023

"I en historisk förstagång för World Economic Forum kommer i år natur- och samhällsvetenskap att stå i centrum.

Johan Rockström, GCFs styrelseledamot, och Joyeeta Gupta, båda Earth Commission?s Co-chairs, kommer att presentera en förhandstitt på en Earth Commission-rapport som kommer ut i början av 2023.

Den här rapporten skisserar nyligen kvantifierade "Earth System Boundaries" utformade för att säkra en stabil och motståndskraftig planet och stödja uppsättningen av vetenskapsbaserade mål för företag, städer och regeringar. Avgörande är att dessa nya gränser står för påverkan på jordens system och mänskligt välbefinnande och rättvisa.

Andra deltagare i detta högnivåseminarium inkluderar: Al Gore, USA:s vicepresident (1993 - 2001); Ordförande och medgrundare, Generation Investment Management LLP

World Economic Forums årsmöte 2023 äger rum i Davos, Schweiz den 16 - 20 januari."

Inbjudan

Publ 2023-01-16

Dear Hans Iwan,
The World Economic Forum Annual Meeting 2023 starts today! You can still get insider access to the Virtual Programme, by signing up as a Premium or Pro Digital Member.

As a Digital Member, you will get virtual access to over 200 sessions including exclusive access to informal discussions taking place within the Congress Center. This unique opportunity will give you a front-row seat to dialogues between leaders from business, government, academia and civil society discussing some of the most critical challenges and opportunities facing the world today.

Become a member to unlock your access to the Virtual Congress Centre.

Svar: Ha inte tid. Eller råd. Vänligen Hans Iwan

"Förbättra tillståndet i världen"

Publ 2023-01-16

title

World Economic Forum (WEF) är mest känd för den årliga konferensen i Davo i Schweiz som samlar några av världens mäktigaste saker inom politik och näringsliv. Arrangören för World Economic Forum är en schweizisk ideell stiftelse, med säte i Cologny, Genève. Mötet samlar inflyttelserika företagsledare, internationella politiska ledare, utvalda intellektuella och journalister för att diskutera de mest angelägna frågorna för världen inklusive hälsa och miljö.

Förutom möten utger stiftelsen en rad forskningsrapporter och engagerar sina medlemmar i branschspecifika initiativ.

Stiftelsens huvudkontor ligger i Cologny men har även öppnat regionala kontor i Peking och New York. Den strävar efter att vara opartisk och är politiskt och nationellt obunden. Stiftelsen har som "åtagande" att förbättra tillståndet i världen. Den har observatörsstatus i FN:s ekonomiska och sociala råd.

Finansieringen av stiftelsens aktiviteter sker genom medlemsavgifter. Medlemmar är företrädare för de största företagen i världen. Medlemsavgiften uppgår till 42 500 CHF och avgiften för deltagande 18 000 CHF.

Det stora evenemanget - årsmötet - samlar verkställande direktörer från medlemsföretagen samt valda politiker, representanter från universitetsvärlden, frivilligorganisationer, religiösa ledare och media. Omkring 2 200 deltagare samlas för det fem dagar långa mötet, där deltagare har möjlighet att besöka några av de 220 sessionerna i det officiella programmet. Diskussionerna inriktas på viktiga frågor av globalt intresse till exempel internationella konflikter, fattigdom och miljöproblem. Totalt är cirka 500 journalister närvarande. Alla debatter i kammaren från det årliga mötet finns också på Youtube. Vid årsstämman 2009 inbjöd stiftelsen allmänheten att delta i Davos debatter på Youtube.

Källor

Publ 2023-01-16

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Klaus Schwab
WEF - World Economic Forum (2023-01-16)

WEF
WEF - World Economic Forum (2023-04-14)
WEF - World Economic Forum (2023-01-16)

World Economic Forum
WEF - World Economic Forum (2023-04-14)
WEF - World Economic Forum (2023-01-16)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com