Klimatfakta.info

2023-11-10

"FN äger vetenskapen"

Innehåll: Källa
I en intervju med FNs informationschef Melissa Fleming på World Economic Forum säger hon att FN "äger vetenskapen"

Melissa Fleming undersekreterare för global kommunikation, FN säger
"Vi samarbetade med Google. Till exempel om du Google klimatförändringar kommer du högst upp i din sökning att få alla typer av FN-resurser. Vi startade detta partnerskap när vi blev chockade över att se att när vi googlade klimatförändringar vi fick otroligt förvrängd information högst upp. Så vi blir mycket mer proaktiva, Du vet att vi äger vetenskapen och vi tycker att världen borde veta det."

Beskedet är obehagligt. Det visar FNs uppfattning att organisationen kan och vill styra vetenskapen. Ett av dess instrument är IPCC, men även organisationer som WMO, WHO, IEC, IEA styrs av FN.

Ett avtal mellan FN och Google visar att FN även styr över detta företag. Det visar sig att samarbetet är långtgående. Google manipulerar sökresultaten så att dokument skapade av FNs olika organisationer prioriteras. Youtube gör på liknande sätt och ger sämre villkor till dem som publicerar videor som inte helhjärtat överensstämmer med FNs värderingar och fakta.

Övervakningssamhället blir extremare. Allt mer övervakas styrt av stora organisationer och centrala myndigheter.

Denna utveckling måste brytas. Yttrandefrihet och ifrågasättande är en förutsättning för utveckling. Det är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddar individens rätt att uttrycka sig fritt, utan censur eller rädsla för repressalier.

Yttrandefriheten är också en förutsättning för ett demokratiskt samhälle, där medborgarna har rätt att delta i det offentliga samtalet och påverka samhällsutvecklingen.

FN och Google trampar på vår yttranderätt.

Källa

Publ 2023-11-11

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


FN
"FN äger vetenskapen" (2023-11-10)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Agenda 2030 (2023-05-30)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Parisavtalet (2022-11-05)
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

Google
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)
"FN äger vetenskapen" (2023-11-10)
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)

Yttranderätt
"FN äger vetenskapen" (2023-11-10)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se