Klimatfakta.info

2024-02-15

SD vill riva upp EU:s klimatpaket

Innehåll: Källor
Sverigedemokraterna vill se över EU:s stora lagstiftningspaket ”Fit for 55”, som ska kapa utsläppen med 55 procent fram till 2030.

Sverigedemokraterna vill att EU:s stora klimatlag "Fit for 55" ska rivas upp. SD vill verka för en reformering av lagen nästa mandatperiod

SD var i början emot men godkände slutligen det som förhandlades fram när Sverige var ordförandeland i EU.

EU föreslog i juli 2021 att unionens utsläpp av växthusgaser skulle minska med 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Lagen godkändes slutligen under det svenska EU-ordförandeskapet.

Källor

Publ 2024-02-15

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Fitt for 55
SD vill riva upp EU:s klimatpaket (2024-02-15)
EU och klimatet (2022-12-14)

Sverigedemokraterna
SD vill riva upp EU:s klimatpaket (2024-02-15)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se