Klimatfakta.info

2024-03-23

Den globala temperaturen faller

Innehåll: Källor
Klimatforskaren Ole Humlum har just släppt sin februarirapport. Temperaturen kommer att falla

Luft- och havstemperaturen påverkas för närvarande av El Niño visar de fyra ledande instituten som genomför mätningar. En tolkning av resultaten måste ske mot den föregående El Niño-perioden runt 2016.

UAH redovisar en ökning av den globala temperature från juni 2023 fram till oktober 2023 som är 0,2 grader högre än El Niño 2016.

RSS, HadCrut5 och NCDC har en likartat utveckling, men dess toppnotering är obetydligt högre än temperaturen El Niño 2016. GISS visar en ökning på 0,1 grader jämfört med 2016.

Summering blir att blir att den aktuella El Niño är ungefär som den 2016 och kommer säkert att minska lika snabbt som 2016. Det betyder att den globala temperaturen faller den närmaste tiden med ca 0,4 grader.

Allt detta är väder utan betydelse för klimatet. Ökningen av temperaturen under de senaste 40 åren är 0,18 grader per decennium vilket är den relevanta uppgiften för klimatet.

Koldioxiden inverkar på temperaturen, men det är oklart hur mycket. Att andra faktorer också inverkar framgår av att temperaturen varierat före påverkan av människan.

Källor

Publ 2024-03-23

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Ole Humlum
Klimatfacit 2023 (2024-03-28)
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Climate4you Update May 2022 (2022-06-18)
Climate4you (2021-12-18)
Ole Humlum (2021-08-16)

Temperatur
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Iskärnor (2023-01-27)
Temperatur (2023-01-11)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Temperaturmätning (2022-11-11)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
Jetströmmar (2022-07-21)
Berkelay Earth (2022-04-22)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com