Klimatfakta.info

2024-05-31

Alice Teodorescu Måwe om klimatet

Innehåll: Enligt ChatGPT | Skogen | Källor
Som förstanamn på Kristdemokraternas valsedel har Alice Teodorescu Måwe goda möjligheter att bli invald till EU-parlamentet. Hon är den som syns mest i media nu i valspurten! Men säkert är det inte att hon lyckas.

title Alice Teodorescu Måwe

Enligt ChatGPT

Publ 2024-05-30

  • Klimatmål och Fit for 55:

Teodorescu Måwe stödjer EU övergripande klimatmål inom ramen för "Fit for 55", vilket inkluderar målet att minska utsläppen av växthusgaser med 55 % till 2030. Hon anser att det är viktigt att lagar och regler är teknikneutrala för att främja teknisk innovation. Till exempel är hon öppen för att tillåta förbränningsmotorer efter 2035, förutsatt att de kan drivas med nollutsläppsbränslen.

  • Ekologiskt Jordbruk:

Hon är skeptisk till att öka andelen ekologiskt jordbruk inom EU, eftersom forskning visar att ekologisk odling kan vara mindre effektiv ur ett klimatperspektiv och ge lägre avkastning. Hon menar att det är viktigare att ha höga miljö- och livsmedelskrav än att fokusera enbart på ekologiska metoder?

  • Kärnkraft:

Teodorescu Måwe är en stark förespråkare för kärnkraft och ser det som en hållbar investering som kan bidra till att minska EU koldioxidutsläpp. Hon framhåller att kärnkraften, tack vare Kristdemokraternas arbete, nu inkluderas i EU taxonomi för hållbara investeringar. Hon stödjer även initiativ för att standardisera reaktortyper inom EU för att sänka kostnader och förkorta ledtider?

  • Klimatmål till 2040:

Hon har också uttryckt stöd för ambitiösa klimatmål, inklusive EU-kommissionens rekommendation om att minska växthusgasutsläppen med 90 % till 2040. Detta visar hennes engagemang för att driva en stark klimatpolitik inom EU.

Skogen

Publ 2024-05-30

"Vi måste sätta gränser för vad EU ska besluta om - och inte. Skogsbruket är ett exempel på ett område där maktförskjutningen till Bryssel riskerar att få kostsamma konsekvenser. Vi kristdemokrater kommer i EU att kämpa för att makten över den svenska skogen ska återtas till Sverige. Både för våra markägares, jobbens och tillväxtens skull.

Den svenska skogen, och i viss mån även den finska, är unik i Europa. Skogsnäringen står för 10 procent av Sveriges totala varuexport. Vi är världens fjärde största exportör av massa, papper och sågade trävaror och 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog. Så ser det inte ut i resten av Europa - och därför fungerar lagar som på EU-nivå reglerar skogsbruket väldigt dåligt i svensk kontext."

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Alice Teodorescu Måwe
Alice Teodorescu Måwe om klimatet (2024-05-31)

EU-parlamentet
Alice Teodorescu Måwe om klimatet (2024-05-31)
Europeiska unionens råd (2023-11-24)
Stor förändring i EU efter valet 2024 (2023-07-12)
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
Få EU-kritiker i Slovenien (2023-06-22)
Stark EU-kritik i Ungern (2023-06-22)
EU-kritiska Finland kräver ny politik (2023-06-21)
Grekland mest EU-kritiskt (2023-06-19)
I Italien styr de EU-kritiska (2023-06-17)
EU-kritiken tar fart i Estland (2023-06-15)
Allt fler EU-kritiker i Österrike (2023-06-14)
EU-kritiken växer i Belgien (2023-06-11)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)

Klimatet
Alice Teodorescu Måwe om klimatet (2024-05-31)
EU prioriterar inte klimatet längre (2024-04-12)
EU och klimatet (2022-12-14)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com