NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-08-16

Havsnivå

Havsyta, havets nivå, är en punkt som man refererar till i angivelser om höjder, till exempel meter över havet. Dess läge påverkas av en mängd faktorer över kortare och längre tidsperioder.

Stigningen bedöms ha varit ca 1,5 mm/år sedan 1880 i relativt jämn trend.[1]. Förändringar av havsnivå har främst fem orsaker:

  • Lokalt och regionalt lufttryck och vind och tidvatten orsakat av månen.
  • Tektoniska (geologiska) krafter som ändrat havsbassängens storlek, t.ex landhöjning och sänkning efter istiden.
  • Strömmar, vattnets temperatur och salthet ändrar havsvattnets täthet .
  • Smältvatten från glaciärer.
  • Mängden grundvatten, vatten i sjöar och floder, avdunstat vatten och vatten i moln.

När vattnet värms upp expanderar det. Fram till 1970-talet svarade värmeökning för ungefär lika mycket som tillskottet från glaciärer. Under perioden 2005-2013 svarade den ökade värmen för ungefär en tredjedel av höjningen beroende på ökad avsmältning från glaciärer.[2] Trots detta steg inte havsytan snabbare.

Satellitmätningar

Mätningar av havsnivån har skett per satellit sedan 1992. De visar en stigningen på 3,3 mm/år. Det finns ingen etablerad förklaring till skillnaden i stigningen mellan satellit och markmätning. Dock varierar mätresultaten mellan 1992 och 2000 kraftig på ett slumpmässigt sätt +-10%. [3]

Landmätningar

Mätning av tidvattnet på många stationer runt jorden från slutet av 1800.talet sammanställs av organisationen PSMSL [4] De visar stora skillnader i förändring av nivån på olika platser.

Stockholm

Trots en viss höjning av havsnivån har nivån sänkts i jämn takt vid Stockholm från 1770-2009, med något minskad takt sedan 1980.[5]

Källor

Fotnoter

1) Sea level since 1880, Climate Change: Global Sea Level, Climate.gov (2021-01-25)
2) Whats causing sea level to rise? Climate Change: Global Sea Level, Climate.gov (2021-01-25)
3) Sea-level from satellite altimetry, Ocean, Climate4you (2021-01-25)
4) PSMSL - Permanent Service for Mean Sea Level ()
5) Swedish Sea Level Series, SMHI (2009)

Etiketter med länkar

Etikett: Havsnivå
Västantarktis (Artikel)
Utkast till kommande IPCC-rapport (Nyhet)
Etikett: PSML
Inga länkar
Etikett: Havsnivåsänkning
Inga länkar

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com