Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-08-28

IPCC AR5

Innehåll: AR5 2014 | Jämförelse med AR4 2007 | Källor

Osäkerheten ökar i AR5 från 2014 jämfört med AR4 från 2007

 AR5 2014

ändringsdatum

2014 presenterade IPCC sin femte rapport. Rapporten sa bland annat att "Uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig, och sedan 1950-talet har många av de observerade förändringarna saknat motstycke under decennier till årtusenden".

Det är extremt troligt (95-100% sannolikhet) att mänskligt inflytande var den dominerande orsaken till den globala uppvärmningen mellan 1951 och 2010. Rapporten varnade för att ökande omfattningar av den globala uppvärmningen ökar sannolikheten för allvarliga, genomgripande och irreversibla effekter.[1]

 Jämförelse med AR4 2007

2022-08-28

Judith Curry[2] har jämfört AR4, som kom 2007 med AR5 från förra året och visar att IPCC är betydligt osäkrare i AR5 än i AR4.

I SPM 2007 (AR4) skriver IPCC: "Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely (>90% confidence) due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gases."

I SPM 2013 (AR5) skriver IPCC: "It is extremely likely (>95% confidence) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century ."

1. Den globala temperaturen

AR4: For the next two decades, a warming of about 0,2°C per decade is projected for a range of SRES emission scenarios. (AR4 SPM)

Tidigare sa IPCC att värmen skulle öka med 0.2°C/decennium. Nu konstaterar IPCC att värmeökningen stannat av.

AR5: The rate of warming over the past 15 years (1998-2012) is 0.05 [-0.05 to +0.15] °C per decade)which is smaller than the rate calculated since 1951 (1951-2012) of 0.12 [0.08 to 0.14] °C per decade.

Då scenariorna uppenbart inte kan förutsäga utvecklingen av temperaturen har IPCC gjort "expert judgment": However, the implied rates of warming over the period from 1986-2005 to 2016-2035 are lower as a result of the hiatus: 0.10°C-0.23°C per decade, suggesting the AR4 assessment was near the upper end of current expectations for this specific time interval.

Tidigare bedömde IPCC att temperaturen skulle öka med 0,2°C/decennium under 2000-talet. Nu är bedömningen ca 0,05°C/decennium. Någon förklaring till att temperaturen inte längre stiger har inte IPCC.

2. Klimatkänsligheten

Klimatkänslighet (Equilibrium climate sensitivity ) definieras som uppvärmning om atmosfärens koldioxidhalt fördubblas i förhållande till sin förindustriella nivå.

AR4: "The equilibrium climate sensitivity. . . is likely to be in the range 2oC to 4.5oC with a best estimate of about 3oC and is very unlikely to be less than 1.5oC. Values higher than 4.5oC cannot be excluded. ."

AR5: Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence), extremely unlikely less than 1°C (high confidence), and very unlikely greater than 6°C (medium confidence)

Det finns inget "best estimate" i AR5. Anledningen lär vara att man inte kunde komma överens. I WG1 har 11 av 19 observationsstudier redovisat en känslighet under 1,5°C , dvs att vid en fördubbling av koldioxidhalten så kommer återkopplingar av typen ökad mängd vattenånga ge mindre en 0,5°C. Det är en halvering jämfört med AR4.

3. Havsnivån

AR5: "It is very likely that the mean rate of global averaged sea level rise was 1.7 [1.5 to 1.9] mm yr-1 between 1901 and 2010, 2.0 [1.7 to 2.3] mm yr-1 between 1971 and 2010 and 3.2 [2.8 to 3.6] mm yr-1 between 1993 and 2010. It is likely that similarly high rates occurred between 1920 and 1950.

It is very likely that there is a substantial contribution from anthropogenic forcings to the global mean sea level rise since the 1970s."

Det är ingen väsentlig skillnad mellan AR5 och AR4 i texterna, men AR5 visar också ett diagram med havsnivåns utveckling under 1900-talet. Av det framgår att havsnivån steg mellan 1930-1950 med 2,5-5 mm/år. Mellan 1960-2000 steg havsnivån bara med 1-3 mm/år. Diagrammet påvisar inte någon långvarig trend med stigande havsnivå.

Det är förbluffande att de fyra studierna redovisar så helt olika resultat.

4. Havsisen

AR5: "Continuing the trends reported in AR4, the annual Arctic sea ice extent decreased over the period 1979-2012: the rate of this decrease was very likely between 3.5 and 4.1% per decade.

It is very likely that the annual Antarctic sea ice extent increased at a rate of between 1.2 and 1.8% per decade between 1979 and 2012."

IPCC säger att de "very likely" vet hur isen utbredning varit och sedan 1979 är det är ju inte så svårt tack vara satellitmätningarna. Men IPCC vet inte varför.

"There is low confidence in the scientific understanding of the observed increase in Antarctic sea ice extent since 1979, due to the incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of internal variability.

Arctic temperature anomalies in the 1930s were apparently as large as those in the 1990s and 2000s.There is still considerable discussion of the ultimate causes of the warm temperature anomalies that occurred in the Arctic in the 1920s and 1930s."

Det är uppenbart att IPCC inte vet vad det är som har påverkat isens utvecklng och kan därmed inte veta hur den kommer att förändras.

5. Extrema händelser

Extemväder är ett av Juditj Currys expertområden. Hon noterar att IPCC är mindre övertygade i AR5 om någon ökning av värmeböljor, torka och tropiska cykloner.

Sammanfattning

Judith Curry genomgång visar att underlaget till höstens Summary for Policymakers (SPM) inte stödes av underlaget från experterna arbetsgrupp 1. Tvärtom har osäkerheten i IPCCs bedömningar ökat jämfört med bedömningarna i 2007 i AR4.[3]

 Källor

2022-08-28

Fotnoter

Mer att läsa

Temperaturen
Inga länkar
Klimatkänslighet
Klimatkänslighet
Judith Curry
Inga länkar
IPCC
Biologisk mångfald
Koldioxidlagring - CCS
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mallen Baker om IPCC AR6
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
COP 26 Glasgow
UNEP
Global temperatur 1750-1900
IPCC AR6 WG2
Vetenskap och klimatet
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC AR6
Klimatkänslighet
Klimatkänslighet
Havsis
Inga länkar
Havsnivå
Västantarktis
Sjunker öarna i stilla havet?
Havsnivå
Antarktis

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - klimattullar
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU hållbart näringsliv
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

htm