Klimatfakta.info

2022-07-10

Lennart Bengtsson

Innehåll: Ny bok. Intervju i Die Welt | Boken "Vad händer med klimatet?" | Det goda samhället | Källor
Intervju med Lennart Bengtsson i Die Welt. "ett uppvärmande klimat är fördelaktigt i vissa delar av världen". Lennart Bengtsson är professor i dynamisk meteorologi och världsledande klimatforskare. Hans forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering.

title Lennart Bengtsson

Lennart Bengtsson är svensk professor i dynamisk meteorologi. Han var tidigare verksam vid European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading, från 1976 till 1981 som biträdande chef och forskningschef, och från 1982 till 1990 som chef. Han är professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, och var föreståndare för institutet 1991-2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading.

Bengtssons forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering. Han invaldes 1993 som ledamot av svenska Vetenskapsakademien. År 2007 tilldelades han Rossbypriset och 2009 promoverades han till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Ny bok. Intervju i Die Welt

Publ 2022-06-16

"Jag tycker inte att den nuvarande uppvärmningen ska kallas en kris. Den globala livsmedelsproduktionen ökar till exempel. Och trots en snabbt växande befolkning och fortsatt uppvärmning dör mycket färre människor till följd av extremt väder än tidigare. De nuvarande akuta problemen med konflikter och krig orsakas av svårigheten att hitta, tillräckligt snabbt, tillförlitliga substitut för fossila bränslen. Ändå behöver vi långsiktiga och systematiska åtgärder för att minska de globala växthusgaserna för att bromsa uppvärmningen."

"Antalet människor som dör av extrema väderhändelser har minskat avsevärt på grund av mer exakta prognoser och förbättrade varningssystem. Jag är rädd att nyhetsmedierna ofta inte är med i bilden i detta ämne, de presenterar ofta för mycket av en enkel bild. Faktum är att mycket fler människor dör av kyla än av värme. "

"De flesta extrema väderhändelser orsakas inte av höga temperaturer utan orsakas av temperaturskillnader. Det är därför stormarna är mer intensiva under vintersäsongen. Det är faktiskt att förvänta sig att vissa väderextremer som extratropiska stormar kan bli ännu svagare i ett varmare klimat."

"De bästa nuvarande klimatmodellerna återger typiska vädersystem ganska bra, inklusive typiska variationer, som typiska skillnader år för år. Vi har goda skäl att dra slutsatsen att de kallare perioderna på 1960- och 1970-talen orsakades av slumpmässiga händelser. Vi är mindre säkra på den betydande uppvärmningen från 1910 till 1940. Och det finns ännu ingen trovärdig förklaring till orsakerna till den lilla istiden från 1350 till 1850."

"Jag har svårt att acceptera att ett varmare klimat på högre breddgrader borde vara negativt. Ett isfritt Ishav kommer att uppmuntra och möjliggöra mer fiske, förenkla sjöfart och transporter och skapa bättre levnadsvillkor, bättre möjligheter till jordbruk och mer produktivt skogsbruk i platser som Kanada, Skandinavien och Ryssland."[1]

Boken "Vad händer med klimatet?"

Publ 2022-06-16

Lennart Bengtsson utkom 2019 med boken "Vad händer med klimatet?", som nominerades till Stora fackbokspriset.

"Är en katastrof nära förestående med skenande uppvärmning och svällande hav? Eller är nuvarande förändringstrender hanterbara? ­Eller kan vi inte säkert veta vare sig det ena ­eller andra?

Många har bestämda åsikter om klimatet, men få har satt sig in i det komplicerade ämnet i lika hög grad som Lennart Bengtsson. I sextio år har han arbetat med och forskat om klimat och ­väder, bland annat som chef för European ­Centre for Medium-Range Weather ­Forecasts, International Space Science Institute och Max Planck Institute for Meteo­rology.

I boken ger Lennart Bengtsson sin syn på några av de mest grundläggande frågorna kring vår planets klimat:

- Vad bestämmer jordens klimat?
- Vad är växthuseffekten?
- Är det möjligt att förutsäga klimatet?
- Hur skall jordens energiförsörjning lösas?
- Kan oönskade globala klimatförändringar motverkas?
- Vilken roll kan Sverige spela?"

Det goda samhället

Publ 2022-07-10

Lennart Bengtsson skriver återkommande på webben Det goda samhället.[2]

Källor

Publ 2023ä02-27

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Klimatforskare
Lennart Bengtsson (2022-07-10)

Lennart Bengtsson
Lennart Bengtsson (2022-07-10)

Personer
Christian Sandström (2024-03-15)
Torbjörn Eriksson (2023-11-13)
Mallen Baker (2023-08-09)
Jan Ericson (2023-07-08)
Johan Rockström (2023-05-29)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Steve Koonin (2023-03-29)
Judith Curry (2023-03-27)
Elsa Widding (2023-01-30)
Ross McKitrick (2023-01-29)
Jim Hansen (2023-01-17)
Roy Spencer (2023-01-13)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Richard S. Lindzen (2022-12-02)
Willian Happer (2022-11-24)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)
Maths Nilsson (2022-09-01)
Lennart Bengtsson (2022-07-10)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
Tege Tornvall (2021-12-01)
John Hassler (2021-11-10)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

Fotnoter

1) Lennart Bengssons intervju i Die Welt, Ingemar Nordin, Klimatupplysningen
2) Det goda samhället

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com