Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2021-12-15

Henrik Svensmark

Innehåll: "Atmospheric ionization and cloud radiative forcing" | Källor

Henrik Svensmark, född 1958, är en dansk fysiker vid Danish National Space Center i Köpenhamn som studerar kosmisk strålnings effekter och påverkan på bildandet av moln. 2007 publicerade han boken "The Chilling Stars: A New Theory of Climate Change"[1] tillsammans med journalisten Nigel Calder.[2]

En studie publicerad i Natures Scientific Reports "Atmospheric ionization and cloud radiative forcing" av forskare vid Danish National Space Institute vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och The Hebrew University of Jerusalem tyder på att solens aktivitet vid screening av kosmiska strålar påverkar molnen och i slutändan jordens energibudget med åtföljande klimateffekter.[3]

 "Atmospheric ionization and cloud radiative forcing"
2021-12-15

Atmosfärisk jonisering producerad av kosmisk strålning har misstänkts påverka aerosoler och moln, men dess faktiska betydelse har ifrågasatts. Om förändringar i atmosfärisk jonisering har en betydande inverkan på molnen, skulle man förvänta sig att observera betydande reaktioner i jordens energibudget.

Här visas att medelvärdet av de fem starkaste veckolånga minskningarna i atmosfärisk jonisering sammanfaller med förändringar i den genomsnittliga nettostrålningsbalansen på 1,7 W/m2 (medianvärde: 1,2 W/m2) med hjälp av CERES-satellitobservationer.

Samtidiga satellitobservationer av moln visar att dessa variationer främst orsakas av förändringar i kortvågsstrålningen från lågvätskemoln tillsammans med små förändringar i den långvågiga strålningen, och är nästan uteslutande belägna över havens orörda områden.

Dessa observerade strålnings- och molnförändringar överensstämmer med en länk där atmosfärisk jonisering modulerar aerosolens bildning och tillväxt, som överlever till att molnkondensationskärnor och i slutändan påverkar molnbildningen och därmed tillfälligt jordens strålningsbalans.

 Källor
2021-12-15

Fotnoter

1) The Chilling Stars, Wikipedia
2) Henrik Svensmark, Wikipedia
3) New study confirms Sun/Cosmic-Ray climate connection, Youtube (2021-10-11)

Etiketter med länkar

Personer
Tege Tornvall (Artikel)
John Hassler (Artikel)
Bjorn Lomborg (Artikel)
John Christy (Artikel)
Lennart Bengtsson (Artikel)
Ole Humlum (Artikel)
Roger A. Pielke Jr. (Artikel)
Judith Curry (Artikel)
Moln
Vattenånga (Artikel)
Regn, nederbörd (Artikel)
Solen
Solen (Artikel)
Jordens strålningsbalans (Artikel)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (Artikel)
Solens instrålning till jorden (Artikel)
Solpaneler (Artikel)
Solcell (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.