Nyheter
Fritextsök
Index
Innehåll
Logga in
Villkor
Om
_ Klimatfakta.info

2021-08-27

Lennart Bengtsson

Innehåll: Boken "Vad händer med klimatet?" | Källor

Lennart Bengtsson är professor i dynamisk meteorologi och världsledande klimatforskare. Hans forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering.

title Lennart Bengtsson

Lennart Bengtsson är svensk professor i dynamisk meteorologi. Han var tidigare verksam vid European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading, från 1976 till 1981 som biträdande chef och forskningschef, och från 1982 till 1990 som chef. Han är professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, och var föreståndare för institutet 1991-2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading.

Bengtssons forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering. Han invaldes 1993 som ledamot av svenska Vetenskapsakademien. År 2007 tilldelades han Rossbypriset och 2009 promoverades han till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

 Boken "Vad händer med klimatet?"

Lennart Bengtsson utkom 2019 med boken "Vad händer med klimatet?", som nominerades till Stora fackbokspriset.

"Är en katastrof nära förestående med skenande uppvärmning och svällande hav? Eller är nuvarande förändringstrender hanterbara? ­Eller kan vi inte säkert veta vare sig det ena ­eller andra?

Många har bestämda åsikter om klimatet, men få har satt sig in i det komplicerade ämnet i lika hög grad som Lennart Bengtsson. I sextio år har han arbetat med och forskat om klimat och ­väder, bland annat som chef för European ­Centre for Medium-Range Weather ­Forecasts, International Space Science Institute och Max Planck Institute for Meteo­rology.

I boken ger Lennart Bengtsson sin syn på några av de mest grundläggande frågorna kring vår planets klimat:

- Vad bestämmer jordens klimat?
- Vad är växthuseffekten?
- Är det möjligt att förutsäga klimatet?
- Hur skall jordens energiförsörjning lösas?
- Kan oönskade globala klimatförändringar motverkas?
- Vilken roll kan Sverige spela?"

 Källor

Etiketter med länkar

Etikett: Lennart Bengtsson
Inga länkar
Etikett: Klimatforskare
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com