Klimatfakta.info

2021-11-10

John Hassler

Innehåll: Källor
John Hassler är professor vid Stockholms universitet i internationell ekonomi. Han är ledamot av IVA och KVA. Han var ordförande för elevförbundet 1981–1982 och Elevorganisationen 1982–1984, som var efterföljare till SECO. Han var också ordförande för Socialdemokratiska ekonomförening

John Åke Arne Hassler, född 18 september 1960, är en svensk ekonom och professor.

Han blev 1994 filosofie doktor i nationalekonomi vid Massachusetts Institute of Technology med avhandlingen Effects of Variations in Risk on Demand and Measures of Business Cycle Fluctuations, under handledning av professor Olivier Blanchard.

Han är professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet sedan 2005 där han är biträdande föreståndare sedan 2015. John Hassler är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Kungliga Vetenskapsakademin KVA.

Förutom att publicera vetenskapliga artiklar har han varit kolumnist i tidningen Affärsvärlden och Expressen (2020-2021) arbetet som rådgivare på det svenska finansdepartementet under finanskrisen och varit medlem av European Economic Advisory Group. Hassler var ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2009-2018 och från och med 2020. Han har varit medlem av den internationella Bellagiogruppen som består av akademiker och vice centralbankschefer 2011-2016. Han var ledamot av Finanspolitiska rådet 2011-2016 och ordförande i samma råd 2013-2016.

Hassler har varit lärare både åt Sveriges nuvarande och före detta finansministrar Anders Borg och Magdalena Andersson inom ramen för forskarutbildningen i nationalekonomi. Sedan april 2020 är han krönikör på Expressens ledarsida.

John Hassler var förbundsordförande Elevförbundet 1981-1982, Förbundsordförande Elevorganisationen 1982-1984. Dessa organisationer var efterföljare till SECO - Sveriges Elevers Centralorganisation. Ledamot av Värnpliktsrådet 1984-1985. [1]

Han var ordförande för Socialdemokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan 1986-1988 och efterträddes av Magdalena Andersson.[2]

Källor

Publ 2022-07-21

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


John Hassler
Ny svensk klimatpolitik (2023-07-21)
John Hassler (2021-11-10)

Personer
Christian Sandström (2024-03-15)
Torbjörn Eriksson (2023-11-13)
Mallen Baker (2023-08-09)
Jan Ericson (2023-07-08)
Johan Rockström (2023-05-29)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Steve Koonin (2023-03-29)
Judith Curry (2023-03-27)
Elsa Widding (2023-01-30)
Ross McKitrick (2023-01-29)
Jim Hansen (2023-01-17)
Roy Spencer (2023-01-13)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Richard S. Lindzen (2022-12-02)
Willian Happer (2022-11-24)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)
Maths Nilsson (2022-09-01)
Lennart Bengtsson (2022-07-10)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
Tege Tornvall (2021-12-01)
John Hassler (2021-11-10)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

SECO
John Hassler (2021-11-10)

Fotnoter

1) John Hassler, Wikipedia
2) Socialdemokratiska ekonomklubben, Socialdemokratiska studentförbundet, Wikipedia

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com