Klimatfakta.info

2022-02-08

World Meteorological Organization (WMO)

Innehåll: GBON - Global Basic Observing Network | Climate Explorer | Källa
Det finns stora geografiska luckor i tillgänglighet av väderdata. En del länder utbyter inte några observationer internationellt, eller gör det inte tillräckligt ofta. Det ska WMO ändra på.

World Meteorological Organization (WMO) är en mellanstatlig organisation med 193 medlemsländer och territorier. Det härstammar från den internationella meteorologiska organisationen (IMO), vars rötter planterades vid den internationella meteorologiska kongressen i Wien 1873.

WMO inrättades genom ratificeringen av WMO-konventionen den 23 mars 1950 och blev ett år senare FN:s specialiserade organ för meteorologi (väder och klimat), operationell hydrologi och relaterade geofysiska vetenskaper. Sekretariatet, med huvudkontor i Genève, leds av generalsekreteraren. Dess högsta organ är World Meteorological Congress.

GBON - Global Basic Observing Network

Publ 2022-02-08

Global Basic Observing Network (GBON) är en radikal översyn av det internationella utbytet av observationsdata, som ligger till grund för alla väder-, klimat- och vattentjänster och produkter.

Lokala väderprognoser är beroende av tillgång till globala observationer dygnet runt. Men det finns stora geografiska luckor i tillgänglighet. I vissa delar av världen görs inte observationer eller utbyts inte internationellt, och i andra delar görs eller utbyts de inte tillräckligt ofta.

GBON representerar ett nytt tillvägagångssätt där det grundläggande ytbaserade observationsnätverket utformas, definieras och övervakas på global nivå. När det väl implementerats kommer GBON att förbättra tillgängligheten till de mest väsentliga ytbaserade data, vilket kommer att ha en direkt positiv inverkan på kvaliteten på väderprognoser, och på så sätt bidra till att förbättra säkerheten och välbefinnandet för medborgare över hela världen.

GBON kan implementeras relativt snabbt av de flesta WMO-medlemmar i den utvecklade världen. Men i många utvecklingsländer kommer ytterligare investeringar och kapacitetsutveckling att behövas. För detta ändamål kommer WMO att arbeta nära de internationella utvecklings- och klimatfinansieringsgemenskaperna.

Climate Explorer

Publ 2022-02-08

KNMI [1] Climate Explorer är en webbapplikation för att analysera klimatdata statistiskt. Den innehåller mer än 10 TB klimatdata och dussintals analysverktyg. Det är en del av WMO:s regionala klimatcentrum vid KNMI.

Detta är ett vetenskapligt verktyg. Vänligen verifiera dig själv att den information du använder är tillräckligt bra för ditt ändamål och rapportera tillbaka fel. I publikationer ska den ursprungliga datakällan citeras, en länk till en webbsida som beskriver data tillhandahålls alltid.

Mycket av observationsdata uppdateras månadsvis, en del av daglig data uppdateras varje dag. Övrig data uppdateras vid behov. Den som har en intressant datauppsättning för publicering i Climate Explorer, kan sända URL till en CF-kompatibel netcdf-fil och en kort beskrivning. Koden för själva Climate Explorer är fritt tillgänglig på GitLab.

KNMI är mycket omfattade. Ett sätt att börja att använda systemet är att välja Assessed Datasets[2], därefter dataset och sedan cgi-fil och slutligen "Make times series".

Källa

Publ 2022-02-08

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


FN
"FN äger vetenskapen" (2023-11-10)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Agenda 2030 (2023-05-30)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Parisavtalet (2022-11-05)
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

GBON
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

WMO
UNEP (2023-05-19)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

Fotnoter

1) The Royal Netherlands Meteorological Institute
2) Accessed datasets

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com