Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-05-24

Förenta nationerna FN

Innehåll: UNRIC | Källor

FN, Förenta Nationerna, har en omfattande organisation för klimat- och miljöfrågor såväl centralt som i underordnade organ. Det finns ett övergripande program kallat Climate action. Dess organisation och ledning är oklar. Central finns även UN News.

Den centrala strukturen består av sex delar: the General Assembly, Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the international Court of Justice, and the UN Secretariat. Alla tillkom när FN bildades 1945.

I det sk UN System ingår ett stort antal organisationer som huvudsakligen arbetar med klimatet.

  • UNEP - UN Environment Programme [1]
  • FAO
  • IMF
  • WMO
  • World bank
  • UNFCCC

FN har 17 mål för utveckling av hållbarhet. Av primärt intresse för klimatet är 7: Energy och 13: Climate Action.

 UNRIC

UNRIC är FN:s regionala informationskontor för Västeuropa. UNRIC, vars kontor är baserat i Bryssel, består av nio geografiska och tematiska avdelningar samt en infopunkt och bibliotek.

UNRIC:s nordiska avdelning upprätthåller hemsidor och olika sociala medier på de fem nordiska språken: danska, finska, isländska, svenska och norska. Kontorets informationsaktiviteter sträcker sig till alla delar av samhället och innefattar samarbetsprojekt med regeringar, media, icke-statliga organisationer, utbildningsinstitutioner och lokala myndigheter. UNRIC svarar på förfrågningar via telefon, e-mail och post och välkomnar studentgrupper på besök.[2]

 Källor

Fotnoter

Etiketter med länkar

FN
Parisavtalet (Artikel)
COP 26 äger rum 2021-10-31 till 2021-11-12 (Nyhet)
Svensk politik (Artikel)
Förenta Nationerna
Inga länkar
UNEP
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (Artikel)
FAO
Inga länkar
IMF
Inga länkar
WMO
UNEP (Artikel)
World bank
Inga länkar
UNFCCC
Parisavtalet (Artikel)
UNFCCC (Artikel)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)
Climate Action
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com