NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-05-24

Förenta nationerna FN

FN, Förenta Nationerna, har en omfattande organisation för klimat- och miljöfrågor såväl centralt som i underordnade organ. Det finns ett övergripande program kallat Climate action. Dess organisation och ledning är oklar. Central finns även UN News.

Den centrala strukturen består av sex delar: the General Assembly, Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the international Court of Justice, and the UN Secretariat. Alla tillkom när FN bildades 1945.

I det sk UN System ingår ett stort antal organisationer som huvudsakligen arbetar med klimatet.

  • UNEP
  • FAO
  • IMF
  • WMO
  • World bank
  • UNFCCC

FN har 17 mål för utveckling av hållbarhet. Av primärt intresse för klimatet är 7: Energy och 13: Climate Action.

Etiketter med länkar

Etikett: FN
Parisavtalet (Artikel)
COP 26 äger rum 2021-10-31 till 2021-11-12 (Nyhet)
Svensk politik (Artikel)
Etikett: Förenta Nationerna
Inga länkar
Etikett: UNEP
Inga länkar
Etikett: FAO
Inga länkar
Etikett: IMF
Inga länkar
Etikett: WMO
Inga länkar
Etikett: World bank
Inga länkar
Etikett: UNFCCC
Parisavtalet (Artikel)
UNFCCC (Artikel)
Etikett: Climate Action
Inga länkar

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com