Klimatfakta.info

2022-11-20

Etanol

Innehåll: Motorbränsle | Skatter | Miljöpåverkan | Källor
Etanolproduktion använder mark som kan användas för odling av livsmedel. E85 ökar bränsleförbrukningen med 30%.

Motorbränsle

Publ 2022-11-20

Etanol är en alkohol som kan användas som bränsle för förbränningsmotorer i t.ex. personbilar. I Sverige säljs blandningen E85, med cirka 85 % etanol och 15 % bensin på sommaren. På vintern ökas bensinandelen tillfälligt till 25% för att öka flyktigheten och underlätta start vid låga temperaturer. Utöver etanol och bensin innehåller E85 också denatureringsmedlen MTBE/ETBE och isobutanol.

Bensininblandningen i E85 behövs eftersom de flesta "etanolbilar" som har sålts i Sverige har anpassade bensinmotorer, men saknar förvärmda insprutare. Dessutom skulle etanol utan bensininblandning beläggas med alkoholskatt.

Ytterligare ett skäl för inblandning av bensin är att ren etanol har betydligt större explosionsrisk vid till exempel tankning och olyckor, då gasatmosfären i bränsletanken vid normala temperaturer ligger inom brännbarhetsområdet, medan en mindre inblandning av den mer flyktiga bensinen är mindre brandfarlig.

Skatter

Publ 2022-11-20

Etanolinnehållet i E85 är i Sverige i dag befriat från koldioxidskatt och energiskatt. Dock beläggs E100 med alkoholskatt även om den är denaturerad, vilket gör att den fortfarande inte säljs eftersom den blir för dyr. Bensininnehållet beskattas däremot som vanlig bensin, och moms tas ut på hela bränslet.

Bilar som drivs med E85 har också skattefördelar som lägre förmånsbeskattning, kostnadsfri parkering i storstäder. Det finns inga särskilda miljökrav eller avgasregler för bilar som drivs med E85 - de avgascertifieras som bensinbilar.

Miljöpåverkan

Publ 2022-11-20

Etanol för bränsle är inte bra för miljön op grund av ökning av koldioxidutsläpp då regnskogar och andra landområden som binder koldioxid i stället omvandlas till odlad mark för etanolproduktion.

Etanolen i E85 utvinns ur t.ex. vete, sockerrör, energiskog eller annan biomassa som är förnybara resurser och bidrar inte till ökade mängder växthusgaser i atmosfären, förutsatt att de odlas på sätt och på ytor som inte tidigare lagrade in mer växthusgaser, t.ex. regnskog.

E85 innehåller 15% bensin, och är alltså inte klimatneutralt. Bara bränslet E100 (100 % etanol) är helt klimatneutralt.

Energiinnehållet i E85 är cirka 35 % lägre vilket gör att bränsleförbrukningen ökar med ca 30 %, där mellanskillnaden beror på mindre värmeförluster och högre oktantal. Motorer med anpassningsbart laddtryck i turbon kan bättre använda det högre oktantalet i E85. Etanolmotorer får alltså normalt högre verkningsgrad än bensinmotorer.

Några fördelar E85 har jämfört med bensin och diesel är minskade partikelutsläpp, eftersom etanol inte sotar, minskade kväveoxid-utsläpp till följd av den lägre förbränningstemperaturen och minskade kolväteutsläpp eftersom de oförbrända resterna av en E85-driven bil till största delen består av etanol.

Källor

Publ 2022-11-20

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Bilism
Bilism (2024-05-26)
Vad händer med Northvolt? (2024-01-04)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Reduktionsplikten (2023-04-08)
Bilism (2023-03-29)
Fordon (2022-12-15)
Etanol (2022-11-20)
Försurning (2022-11-15)
Utredningen Rätt för klimatet (2022-11-01)

Etanol
Etanol (2022-11-20)

Henrik Jönsson
Etanol (2022-11-20)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com