Klimatfakta.info

2023-05-10

Klimatforskning

Innehåll: Formas | Agenda 2030 | Extrakt | Källor

Formas

Publ 2023-05-10

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat. Vi är också värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet.

Formas forskarråd är ansvariga för strategiska, formella och slutliga beslut kring Formas forsknings- och innovationsfinansiering. Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Agenda 2030

Publ 2023-05-10

2015 antog FN Agenda 2030 och de Globala målen. Det är den mest långtgående överenskommelsen om hållbar utveckling som FN beslutat om..

Formas verkas för de olika Globala målen med utlysningar, analyser, strategier, evenemang med mera.

Extrakt

Publ 2023-05-10

Formas webbtidning Extrakt

Källor

Publ 2023-05-10

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Agenda 2030
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Agenda 2030 (2023-05-30)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Klimatforskning (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Våtmarker (2022-11-13)

Extrakt
Klimatforskning (2023-05-10)

Formas
Klimatpolitiska rådet (2024-03-19)
Klimatforskning (2023-05-10)
Formas (2023-01-23)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se