Klimatfakta.info

2023-05-21

FN-möte om Agenda 2030 i september 2023

Innehåll: Bindande politisk deklaration | Information från FN

Bindande politisk deklaration

title FNs generalförsamling

FN har ett möte om Agenda 2030 18-19 september 2023.[1] Utöver att behandla Agenda 2030 med sina 17 målen för hållbar utveckling ska mötet även ta upp olika kriser i världen. Mötet ska ge politisk vägledning på hög nivå om transformativa åtgärder som gör att Agendamålen uppnås 2030.

"Transformativa" åtgärder är ett vanligt uttryck inom WEF - World Economic Forum och betyder att kriser ska användas för att skapa helt nya samhällssystem.

Till toppmötet inbjuds också internationella organisationer, den privata sektorn, civilsamhället, kvinnor och ungdomar och andra intressenter som stöder FNs utvidgade mandat. Dessa "intressenter" deltar i en serie möten med stats- och regeringscheferna.

Inbjudningar av intressenter "stakeholders" är en metod som FN använder för att minska medlemsländernas inflytande.

Mötet ska resultera i en "negotiated political declaration vilket betyder att medlemsländerna ges möjlighet att yttra sig om deklarationen och att de sedan anses bundna till dess innehåll

I juli 2022 hålls ett möte med HLPF (politiska högnivåforumet för hållbar utveckling) som är ett styrande organ för Agenda 2030. Mötet "markera början på en ny fas av påskyndade framsteg mot målen för hållbar utveckling.".

Information från FN

Texten nedan är en översättning av FNs sida med information om mötet: The 2023 SDG Summit - the High-level Political Forum on Sustainable Development under the auspices of the General Assembly.

SDG-toppmötet 2023 - det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling under generalförsamlingens överinseende

2023 års SDG-toppmöte kommer att sammankallas den 18-19 september 2023, under FN:s generalförsamlings högnivåvecka. Stats- och regeringschefer kommer att samlas vid FN:s högkvarter i New York för att följa upp och se över genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling och de 17 målen för hållbar utveckling (SDG). De kommer att genomföra en omfattande översyn av tillståndet för SDG, svara på effekterna av flera och sammankopplade kriser som världen står inför och ge politisk vägledning på hög nivå om transformativa och accelererade åtgärder som leder fram till målåret 2030 för att uppnå SDGs.

Toppmötet kommer också att samla politiska ledare och tankeledare från regeringar, internationella organisationer, den privata sektorn, civilsamhället, kvinnor och ungdomar och andra intressenter i en serie möten på hög nivå med stats- och regeringscheferna.

2023 SDG-toppmötet markerar mittpunkten i genomförandet av 2030-agendan. Det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2022 under överinseende av det ekonomiska och sociala rådet uppmanade toppmötet att "markera början på en ny fas av påskyndade framsteg mot målen för hållbar utveckling."

SDG-toppmötet kommer att ledas av generalförsamlingens ordförande. Resultatet av toppmötet kommer att bli en förhandlad politisk förklaring.

Detta kommer att vara det andra SDG-toppmötet - HLPF under generalförsamlingens överinseende - sedan antagandet av 2030-agendan i september 2015.

Specialutgåvan av rapporten från generalsekreteraren med titeln "Progress to the Sustainable Development Goals: Towards a Rescue Plan for People and Planet", den Advance Unedited-versionen har släppts. [2]

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Agenda 2030
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Agenda 2030 (2023-05-30)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Klimatforskning (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Våtmarker (2022-11-13)

FN
"FN äger vetenskapen" (2023-11-10)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Agenda 2030 (2023-05-30)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Parisavtalet (2022-11-05)
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

HLPF
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)

SDG
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)

Fotnoter

1) The 2023 SDG Summit - the High-level Political Forum on Sustainable Development under the auspices of the General Assembly
2) Progress towards the Sustainable Development Goals: Towards a Rescue Plan for People and Planet. Report of the Secretary-General (Special Edition)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se