Klimatfakta.info

2023-07-21

Ny svensk klimatpolitik

Innehåll: Källor
Svenska klimatpolitiken ersätts av EUs. Statsministern säger att om alla länder gör som EU så stiger inte den globala temperaturen med mer än 1,5. Men många länder inför inte regler motsvarande EUs.

Regeringen ska se över Sveriges klimatpolitik. Den svenska klimatlagstiftningen ska ses över i ljuset av EU:s nya klimatpaket "Fit for 55", meddelar regeringen.

- Sveriges politik behöver utvecklas, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Statsminister Ulf Kristersson säger att "Fit for 55" lägger om grunden för EU:s klimatpolitik. Skulle andra delar av världen göra det EU nu förbinder sig att göra så skulle vi klara 1,5-gradersmålet, säger han.

Uppdraget att se över klimatlagen går till nationalekonomen John Hassler. Det ska redovisas senast den 16 oktober 2023.

Källor

Publ 2023-07-21

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU - Fit for 55+
Ny svensk klimatpolitik (2023-07-21)
EU - Effort Sharing Regulation (ESR) (2023-04-27)
EU - Fit for 55 (2023-04-27)

John Hassler
Ny svensk klimatpolitik (2023-07-21)
John Hassler (2021-11-10)

Klimatpolitiska handlingsplane
Ny svensk klimatpolitik (2023-07-21)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)

Svensk klimatpolitik
Ny svensk klimatpolitik (2023-07-21)
Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE (2023-06-09)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Parisavtalet (2022-11-05)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com