Klimatfakta.info

2023-08-09

Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas

Innehåll: Källor |

Regeringen ger inte tillstånd till vindkraftspark vid Stora Middelgrund utanför Sveriges territorialvatten utanför Halmstad. Den har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

Regeringen vill öka produktionen av fossilfri el och har gett tillstånd till två vindkraftsparker till havs utanför västkusten. Regeringen har kommit fram till att en etablering vid Stora Middelgrund skulle riskera att skada känsliga naturvärden på ett oacceptabelt sätt. Även risken för negativ påverkan på riksintressen för sjöfart har vägt tungt i regeringens bedömning.

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Vindkraft
Elcertifikat (2022-04-29)
EU - förnybart (2023-03-30)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Vattenfall (2022-12-25)
Vindkraft (2023-03-31)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se