Klimatfakta.info

2023-08-09

Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas

Innehåll: Källor

Regeringen ger inte tillstånd till vindkraftspark vid Stora Middelgrund utanför Sveriges territorialvatten utanför Halmstad. Den har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

Regeringen vill öka produktionen av fossilfri el och har gett tillstånd till två vindkraftsparker till havs utanför västkusten. Regeringen har kommit fram till att en etablering vid Stora Middelgrund skulle riskera att skada känsliga naturvärden på ett oacceptabelt sätt. Även risken för negativ påverkan på riksintressen för sjöfart har vägt tungt i regeringens bedömning.

Källor

Publ 2023-09-08

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Havsvidkraft
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)

Vindkraft
Vindkraftens skuldkris (2024-04-14)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Vindkraft (2023-03-31)
EU - förnybart (2023-03-30)
Vattenfall (2022-12-25)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Elcertifikat (2022-04-29)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com