Klimatfakta.info

2024-05-26

Bilism

Innehåll: Bilförsäljningen i Sverige 2024 | Elbilsförsäljningen rasar i Europa | Dieselpriset högst i Sverige | Källor

Bilförsäljningen i Sverige 2024

Publ 2024-05-26

Marknaden för personbilar hålls i gång av företagen. Andelen personbilar på företagskunder ligger på 65 procent i april. När det gäller elbilarna står företagen för drygt 70 procent av nyregistreringarna i april och 74 procent för årets fyra första månader.

Elbilar minskade med knappt två procent på en stigande totalmarknad, och sett till helåret uppgår andelen nyregistrerade elbilar till 31 procent vilket är lägre än prognosen för 2024 som ligger på 35 procent.

Antalet laddhybrider ökar med 26 procent i april, hittills under året har laddhybriderna ökat med 14 procent jämfört med de första fyra månaderna 2023. [1]

Elbilsförsäljningen rasar i Europa

Publ 2024-05-02

Efterfrågan Volkswagens elbilar har halverats. Planerna på en ny batterifabrik slopas. Även andra biltillverkare i Europa ser sig omkörda av Kina. Floden av billiga kinesiska elbilar och batterier forsar in i Europa, där Kina bygger långt fler batterifabriker än vad den egna marknaden behöver, med hjälp av bidrag och lån från staten.

Volkswagens beställningar har halverats från förra året, från 300 000 till 150 000 elbilar. Biljätten slopar därmed sin plan på en ny batterifabrik i Östeuropa.

Företaget har tidigare planerat nya gigafabriker för elbilsbatterier i länder som Tjeckien, Ungern, Polen eller Slovakien, men nu brådskar inte sådana beslut. [2]

Dieselpriset högst i Sverige

Publ 2023-11-04

Konjunkturinstitutet har analyserat de svenska drivmedelspriserna på uppdrag av regeringen. Dieselpriset i Sverige kan sänkas med cirka 5 kronor per liter med regeringens föreslagna sänkning av reduktionsplikten.

Att dieselpriset är högre i Sverige beror inte på att skatten är högre, enligt KI, utan att bränslet är dyrare.

Det biodrivmedel som används som en del av reduktionsplikten är dyrare än fossil diesel och det gör att det totala priset vid pump blir högre.[3]

Källor

Publ 2024-06-26

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Batteri
Bilism (2024-05-26)
Batteridrivna flygplan (2024-02-25)
Vad händer med Northvolt? (2024-01-04)
150 batterifabriker (2023-12-22)
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Batteri (2023-01-16)
Elbilars batterier påverkar klimatet (2021-08-26)

Bilism
Bilism (2024-05-26)
Vad händer med Northvolt? (2024-01-04)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Reduktionsplikten (2023-04-08)
Bilism (2023-03-29)
Fordon (2022-12-15)
Etanol (2022-11-20)
Försurning (2022-11-15)
Utredningen Rätt för klimatet (2022-11-01)

Fotnoter

1) Återhämtning på personbilsmarknaden efter utmanande första kvartal, Mobility Sweden
2) Elbilar har kört fast i Europa - ras i efterfrågan, Dagens PS
3) Dieselpriset lägst i Polen - högst i Sverige, Dagens PS

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com