Klimatfakta.info

2023-12-03

NDC - Nationally Determined Contribution

Innehåll: 2023 NDC Syntesrapport | Report om NDC | Källor

En NDC, eller National Determined Contribution, är en klimathandlingsplan för att minska utsläppen och anpassa sig till klimatpåverkan. Varje part i Parisavtalet har åtagit sig att upprätta en NDC och uppdatera den vart femte år.

I NDC sätter länder upp mål för att minska de växthusgasutsläpp som orsakar klimatförändringar och för att anpassa sig till klimatpåverkan. Planerna definierar hur målen ska nås och utvecklar system för att övervaka och verifiera framstegen så att de håller sig på rätt spår. Eftersom klimatfinansiering är nyckeln till genomförandet av planerna, beskriver NDC också helst en finansieringsstrategi.

2023 NDC Syntesrapport

Publ 2023-12-03

NDC-syntesrapporten sammanställer information från de 168 senast tillgängliga NDC:erna, som representerar 195 parter i Parisavtalet, inklusive de 153 nya eller uppdaterade NDC:erna som kommunicerats av 180 parter, registrerade i NDC-registret den 25 september 2023. Totalt 20 parter har meddelat nya eller uppdaterade NDCs sedan den 22 september 2022 (stoppdatumet för inlämningar som omfattas av den tidigare versionen av denna rapport).

Nationellt bestämda bidrag - eller NDCs - utgör grunden för länder att uppnå målen i Parisavtalet. De innehåller information om mål, politik och åtgärder för att minska nationella utsläpp och om anpassning till klimat­förändringarnas effekter. NDC innehåller också information om antingen behoven av eller tillhanda­hållandet av finansiering, teknik och kapacitets­uppbyggnad för dessa åtgärder. Länder kommunicerar nya eller uppdaterade NDC vart femte år med start 2020.

Report om NDC

Publ 2023-12-02

Citat från
Nationally determined contributions under the Paris Agreement. Synthesis report by the secretariat

Sammanlagt 95 procent av parterna lämnade den information som var nödvändig för att underlätta tydlighet, transparens och förståelse för sina NDCs i enlighet med COP-vägledningen, med 94 procent av de parter som lämnat in nya eller uppdaterade NDC som redan tillämpar relevanta ytterligare CMA-vägledning.

Alla parter lämnade information om begränsningsmål eller bieffekter för begränsning som ett resultat av anpassnings­åtgärder och/eller ekonomiska diversifierings­planer. För­mildrande målen sträcker sig från ekonomi­övergripande mål för absoluta utsläpps­minskningar till strategier, politik, planer och åtgärder för lågutsläpps­utveckling. I deras NDC:er:

(a) 94 procent av parterna tillhandahöll kvantifierade begränsnings­mål, uttryckta som tydliga numeriska mål, medan 6 procent inkluderade strategier, policyer, planer och åtgärder för vilka det finns ingen kvantifierbar information som komponenter i deras NDC;

(b) 80 procent av parterna kommunicerade mål för hela ekonomin, som täckte alla eller nästan alla sektorer definierade i 2006 års IPCC:s riktlinjer, med ett ökande antal parter övergå till absoluta utsläppsminskningsmål i sina nya eller upp­daterade NDC;

Källor

Publ 2024-06-07

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


NDC
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
NDC - Nationally Determined Contribution (2023-12-03)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
UNFCCC (2022-11-04)
Kina (2022-09-16)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com