Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-09-13

UNFCCC

Innehåll: Nationally Determined Contributions - NDC | Källor

UNFCCC är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992 med syftet att minska halterna av växthusgaser till en nivå så att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992. Fördraget trädde i kraft 1994 och har syftet att "stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt".

Klimatkonventionen innehåller inga bindande krav på minskade utsläpp, men ligger till grund för det lagligt bindande Kyotoprotokollet, som är mer välkänt än själva klimatkonventionen.

UNFCCCs sekretariat är en del av FN som understöder aktiviteter som minskar risken för klimatförändringar. 197 länder har anslutit sig till RIO-konventionen och Parisavtalet från 2015.

 Nationally Determined Contributions - NDC

I samband med beslutet om Parisavtalet 2014 fick deltagande länder möjlighet att rapportera åtgärder och resultat vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Länder reviderar NDC var femte år. De publiceras sedan på NDC registry. I en studie 2021 drogs slutsatsen att utsläppsminskningstakten måste öka med 80% utöver NDC för att uppnå 2°C i Parisavtal. [1]. 192 länder har rapporterat en första NDC och 12 även en andra NDC.

Vid COP-konferenserna 2019 och 2020 uppmanades deltagande länder att rapportera sina planer (INDC). [2]

 Källor

Fotnoter

Etiketter med länkar

NDC
Inga länkar
COP
COP 26 äger rum 2021-10-31 till 2021-11-12 (Nyhet)
Kyotoprotokollet
Inga länkar
UNFCCC
Förenta nationerna FN (Artikel)
Parisavtalet (Artikel)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com