Klimatfakta.info

2024-02-07

Bondeupproret i EU

Innehåll: Källor

De holländska jordbrukarna startade bondeupproret i EU. Det har följt av lika arga jordbrukare i Belgien, Irland, Rumänien, Grekland, Polen och inte minst i EU:s kärnland Tyskland.

EU:s klimatomställning slår hårt mot jordbruksekonomin. Till det kommer EUs beslut att tillåta billig import av bland annat ägg, socker och kycklingar från Ukraina - en föraning om vilka kontroverser inkorporerandet av de ukrainska storjordbruken i EU kommer medföra.

Även planer i Bryssel på att underlätta importen av billiga jordbruksprodukter från Sydamerika väcker ilska. De europeiska bönderna menar att miljökraven är mycket lägre på importen.

Bönderna kan hänvisa både till det nya, mer hotfulla säkerhetspolitiska läget och erfarenheterna från coronapandemin när de hävdar att Europa behöver vara självförsörjande på livsmedel.

Källor

Publ 2024-02-07

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Jordbruk
Bondeupproret i EU (2024-02-07)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
Agenda 2030 (2023-05-30)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Livsmedel (2023-02-15)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Våtmarker (2022-11-13)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com