Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2022-05-11

Livsmedel

Innehåll: Livsmedelkris NYTT | Ekologiskt jordbruk NYTT | Källor

 Livsmedelkris
2022-05-11

Energikrisen orsakad av kriget i Ukraina har fått många politiker överväga om världen skulle kunna göra en snabb övergång till grön energi som drivs av sol, vind och önsketänkande.

När livsmedelspriserna skjuter i höjden och konflikten hotar en global livsmedelskris, måste vi möta en annan impopulär verklighet: ekologiskt jordbruk är ineffektivt, markhungrigt och mycket dyrt, och det skulle göra miljarder hungriga om det anammades över hela världen. [1]

 Ekologiskt jordbruk
2022-05-11

Ekologiskt jordbruk sker efter ett antal principer, mål och praktiska åtgärder med syfte att jordbrukssystemet ska fungera så naturligt som möjligt. Ekologisk odling och ekologiskt lantbruk är enligt KRAV jordbruk som bland annat bygger på lokala, förnybara resurser, där syntetiskt handelsgödsel och kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel inte används.

Skördarna är för de flesta grödor lägre. Regelverket för ekologiskt jordbruk skiljer sig mellan länder. I EU bygger regelverket på ett direktiv och produktion som följer direktivet kan märkas med Ekologiskt jordbruk-logotypen.[2]

Ekologiskt jordbruk producerar mellan 29 % till 44 % mindre mat än konventionella metoder. Det kräver därför så mycket som 78 % mer mark än konventionellt jordbruk och den mat som produceras kostar 50 % mer - allt samtidigt som det inte genererar någon mätbar ökning av människors hälsa eller djurens välbefinnande. [3]

Ekologiskt jordbruk upplevs ofta som mer hållbart än konventionellt jordbruk. Vi granskar litteraturen om detta ämne ur ett globalt perspektiv. När det gäller miljö- och klimatförändringseffekter är ekologiskt jordbruk mindre förorenande än konventionellt jordbruk när det mäts per enhet mark men inte när det mäts per enhet av produktion.

Ekologiskt jordbruk, som för närvarande endast står för 1 % av den globala jordbruksmarken, ger i genomsnitt lägre avkastning. På grund av högre kunskapskrav kan observerade skördegap öka ytterligare om ett större antal bönder skulle gå över till ekologiska metoder. En omfattande uppskalning av ekologiskt jordbruk skulle orsaka ytterligare förlust av naturliga livsmiljöer och även medföra höjningar av produktionspriserna, vilket gör mat mindre överkomlig för fattiga konsumenter i utvecklingsländer.

Ekologiskt jordbruk är inte paradigmet för hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet, men smarta kombinationer av ekologiska och konventionella metoder skulle kunna bidra till hållbara produktivitetsökningar i det globala jordbruket.[4]

 Källor

Ekologiskt jordbruk, Wikipedia

Fotnoter

Etiketter med länkar

Ekologi
Inga länkar
Mat
Inga länkar
Livsmedel
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

 

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.