Klimatfakta.info

2021-06-17

Test av vätgaslager i Luleå

Innehåll:

Naturgas kan lagras i bergrum, men kraven på täthet blir större vid lagring av vätgas.

I Gällivare planeras ett 1 000 gånger större lager för Hybrits demoanläggning. Det ska kunna försörja produktionen i 4-5 dygn.

I maj 2021 ska testlagret tas i drift och testkörs under två år.

/svt

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Gällivare
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17)

Hybrit
Gröna stålet krisar (2024-03-04)
Grönt stål (2022-12-25)
Vattenfall (2022-12-25)
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17)

Vätgas
Konkurrensen i stålkriget (2024-05-05)
Christian Sandström (2024-03-15)
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Bilism (2023-03-29)
Grönt stål (2022-12-25)
Fordon (2022-12-15)
Naturgas (2022-11-25)
Elektrobränsle (2022-04-26)
Vätgas (2022-03-30)
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17)
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17)
Biogas (2021-05-26)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com