Klimatfakta.info

2021-06-17

BMW kommer med vätgasbil

Innehåll:

Tyska BMW har börjat testa en prototyp till vätgasbil på "europeiska vägar under vardagliga förhållanden". Biljätten skriver att bränsleceller med vätgas har potential att på lång sikt bli ett komplement till förbränningsmotorer, hybrid-system och batteridrivna fordon.

/Omni 2021-06-17

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Vätgas
Bilism (2023-03-29)
Biogas (2021-05-26)
Elektrobränsle (2022-04-26)
Fordon (2022-12-15)
Grönt stål (2022-12-25)
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Naturgas (2022-11-25)
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17)
Vätgas (2022-03-30)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se