Klimatfakta.info

2022-04-26

Elektrobränsle

Innehåll: Källor

Elektrobränsle är syntetiskt framställda bränslen med vätgas och syrgas som bas, men som inte är endast vätgas och syrgas. Framför allt förknippas begreppet med metoder att framställa energirika ämnen syntetiskt ur väte och koldioxid där produkten blir metanol eller kolväteprodukter.

Energin som går åt för att tillverka elektrobränslen är ofta betydande i förhållande till vad som går att få ut från det, dels i själva produktionen men även att bränslet ofta förstås användas i redan ineffektiva tillämpningar såsom flygplansmotorer och förbränningsmotorer i bilar.

Källor

Publ 2022-04-25

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Metanol
Elektrobränsle (2022-04-26)

Vätgas
Konkurrensen i stålkriget (2024-05-05)
Christian Sandström (2024-03-15)
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Bilism (2023-03-29)
Grönt stål (2022-12-25)
Fordon (2022-12-15)
Naturgas (2022-11-25)
Elektrobränsle (2022-04-26)
Vätgas (2022-03-30)
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17)
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17)
Biogas (2021-05-26)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com