Klimatfakta.info

2022-11-24

Willian Happer

Innehåll: Forskning | Källor
William Happer är amerikansk fysiker som har specialiserat sig på studier av atomfysik, optik och spektroskopi. Professor vid Princeton University.

title William Happer

Forskning

Publ 2022-11-23

William Happer (född 27 juli 1939) är en amerikansk fysiker som har specialiserat sig på studier av atomfysik, optik och spektroskopi. Han är professor i fysik, emeritus, vid Princeton University, och en långvarig medlem av JASONs rådgivande grupp, där han banade väg för utvecklingen av adaptiv optik.

Från 1991 till 1993 var Happer chef för Department of Energys Office of Science som en del av George H.W. Bushs administration. Han lämnade från energidepartementet 1993 av Clintonadministrationen efter oenighet om ozonhålet.

Happer avvisar den vetenskapliga konsensusen om klimatförändringar. 2018 utnämnde Donald Trump honom till det nationella säkerhetsrådet för att motverka bevis som kopplar koldioxidutsläpp till global uppvärmning. Han avgick från fullmäktige 2019.

Källor

Publ 2023-11-04

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Personer
Christian Sandström (2024-03-15)
Torbjörn Eriksson (2023-11-13)
Mallen Baker (2023-08-09)
Jan Ericson (2023-07-08)
Johan Rockström (2023-05-29)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Steve Koonin (2023-03-29)
Judith Curry (2023-03-27)
Elsa Widding (2023-01-30)
Ross McKitrick (2023-01-29)
Jim Hansen (2023-01-17)
Roy Spencer (2023-01-13)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Richard S. Lindzen (2022-12-02)
Willian Happer (2022-11-24)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)
Maths Nilsson (2022-09-01)
Lennart Bengtsson (2022-07-10)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
Tege Tornvall (2021-12-01)
John Hassler (2021-11-10)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

William Happer
Willian Happer (2022-11-24)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com