Klimatfakta.info

2023-03-30

EU - förnybart

Innehåll: Ökade krav på förnybart | Källor |

Ökade krav på förnybart

I fortsättningen blir det EU som bestämmer var vindkraftverken ska stå. Det har EU bestämt under svenskt ordförandeskap. Kraven på förnybar energi ökar drastiskt, från 32% till 42% år 2030.

Utbyggnaden av vindkraften ska ske inom av EU anvisade områden, Miljörisken ska där vara låg. Risker för människor värderas inte. Regeringen måste ta beslut inom 18 månader från ansökan.

Detta innebär att EU kan besluta om att främst ska placera vindkraftverk Sverige som ju är stort till ytan och gles befolkat.

Förnybara bränslen ska år 2030 antingen ska bidra till en utsläppsminskning med 14,5 procent eller utgöra 29 procent av energin i sektorn. Det reglerar den svenska reduktionsplikten.

Kärnkraft räknas som förnybar, men ny kärnkraft kommer inte igång före 2030 och är därför inte ett alternativ till vindkraftsmålet.

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Vindkraft
Elcertifikat (2022-04-29)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Vattenfall (2022-12-25)
Vindkraft (2023-03-31)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se