Klimatfakta.info

2024-04-14

Vindkraftens skuldkris

Innehåll: Källor

Svenska vindkraftföretag har stora förluster som täckts av nya axtier på totalt 20 miljarder kronor, främst från utlandet. När det upphör går hälften av vindkraften i konkurs.

Avbetalningarna sker långsammare än anläggningarnas livslängd. När vindkraftverken är värda noll kronor står ett skuldberg kvar i flera decennier. Vem står för notan?

En kartläggning av den svenska vindkraften visar att de flesta företag aldrig kommer klara av att betala av sina skulder.

KVAR STÅR ETT SKULDBERG

Hur länge håller ett vindkraftverk och hur snabbt betalas skulderna av i förhållande till denna livslängd?

Det finns knappast något exempel på företag som angivit en längre livslängd än 25 år i sina årsredovisningar. Internationella erfarenheter pekar snarare på att livslängden är runt 20 år.

Christer Sandström har analyserat vindkraftverksamheten i Sverige.

Han antar att en anläggning har ekonomiskt värde i 25 år.

Den genomsnittliga avbetalningstiden har beräknats för vindkraftföretag anlagda under åren 2015-2020 . Därefter har vi använt den här avbetalningstakten och räknat ut hur lång tid det skulle ta att betala hela skulden.

Christer Sandström har gjort en analys visar att det skulle ta 43 år för företagen som driftsatts 2017 att bli skuldfria, för företagen som startat 2018 är siffran 29 år och för 2019 tar det 31 år innan skulderna betalats av. När det gäller de företag som driftsatts 2020 blir tiden negativ eller oändlig av den enkla anledningen att skuldberget hittils har växt snarare än minskat.

Källor

Publ 2024-04-14

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Christian Sandström
Vindkraftens skuldkris (2024-04-14)
Gröna stålet krisar (2024-03-04)

Vindkraft
Vindkraftens skuldkris (2024-04-14)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Vindkraft (2023-03-31)
EU - förnybart (2023-03-30)
Vattenfall (2022-12-25)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Elcertifikat (2022-04-29)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com