Klimatfakta.info

2024-05-05

Konkurrensen i stålkriget

Innehåll: Ny metod

LKAB har sedan länge levererat järnmalm till SSAB, men vill inte sälja järnmalm till H2 Green Steel. LKAB menar att kapaciteten på Malmbanan inte räcker till fler tåg mellan Malmfälten och Boden. H2 Green Steel sonderar nu möjligheterna att istället köpa malm från Brasilien eller Kanada.

Inom regeringsblocket ställs krav på att finansminister Elisabeth Svantesson (M) ska kalla till möte med LKAB:s styrelse med styrelseordföranden Göran Persson, före detta statsminister i en tidigare S-regering. Kravet förs fram bland annat av Camilla Brodin, kristdemokrat i näringsutskottet och Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet.

H2 Green Steel har avtal om elkraft med de statliga energibolagen i Norge och Finland, Statkraft och Fortum, men inte med svenska Vattenfall.

Kritiker menar att det finns risk att de statliga aktörerna kan snedvrida konkurrensen genom att LKAB kan leverera järnmalm och Vattenfall elkraft till SSAB och Hybrit på icke marknadsmässiga villkor. Vilket i så fall skulle missgynna H2 Green Steel och snedvrida konkurrensen.

Ny metod

Publ 1014-05-05

Boston Metal har utvecklat en smältoxidelektrolysteknik (MOE) för att omvandla järnmalm till stål utan att använda kol (som i masugnar) eller vätgas. En process designad för tillverkning av stål, men som Boston Metal håller på anpassa för andra metaller.

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


LKAB
Konkurrensen i stålkriget (2024-05-05)
Sällsynta jordartsmetaller (2023-01-14)

SSAB
Konkurrensen i stålkriget (2024-05-05)
Gröna stålet krisar (2024-03-04)

Stål
Konkurrensen i stålkriget (2024-05-05)
Grönt stål (2022-12-25)
Vätgas (2022-03-30)

Vätgas
Konkurrensen i stålkriget (2024-05-05)
Christian Sandström (2024-03-15)
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Bilism (2023-03-29)
Grönt stål (2022-12-25)
Fordon (2022-12-15)
Naturgas (2022-11-25)
Elektrobränsle (2022-04-26)
Vätgas (2022-03-30)
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17)
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17)
Biogas (2021-05-26)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com