NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-06-09

Atmosfären

title Jordens atmosfär är de gaser som omsluter jorden och hålls kvar av jordens gravitationskraft.

Atmosfären skyddar livet på jorden genom att absorbera skadlig ultraviolett strålning från solen och kosmisk strålning från rymden och även genom att minska temperaturskillnaderna mellan dag och natt samt att höja medeltemperaturen på jorden.

Atmosfären tunnas gradvis ut i rymden. Inom rymdfarten definieras rymden som 100 km ovanför havsnivå. Spår av atmosfären finns till ungefär 1 000 km höjd.

I höjdled delas atmosfären upp

  • Troposfären (0 - 11 km)
  • Stratosfären (11 - 55 km)
  • Mesosfären (55 - 85 km)
  • Termosfären (85 - 600 km)

Atmosfärens volym består, exkl vattenånga, av 78 % kväve, 21 % syre, 1 % argon, 0,04 % koldioxid och 0,01 % andra gaser. Tillsammans utgör de mer än 99,9% av atmosfären. Denna gasblandning kallas allmänt för luft..

Vattenånga utgör normalt 1 till 4 procent av luften, men varierar stort beroende på tid på dygnet, årstid, klimat, temperatur och höjd.

Källor

Etiketter med länkar

Etikett: Termosfären
Inga länkar
Etikett: Mesosfären
Inga länkar
Etikett: Stratosfären
Inga länkar
Etikett: Troposfären
Inga länkar
Etikett: Kosmisk strålning
Inga länkar
Etikett: Vattenånga
Växthuseffekten (Artikel)
Vattenånga (Artikel)
Etikett: Ultraviolett strålning
Inga länkar

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com