Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-06-11

Foton

Innehåll: Bakgrund | Elektromagnetisk strålning | Bohr atommodell | Källor

Foton är det elektromagnetiska fältets energikvantum, den minsta energimängd som kan överföras av elektromagnetisk strålning.

 Bakgrund

2022-06-10

Teorin att elektromagnetisk strålning, som till exempel synligt ljus, inte bara kan betraktas som elektromagnetiska vågor, utan även kan beskrivas som uppdelad i energikvanta, som små energipaket, beskrevs 1905 av Albert Einstein. I en serie experiment kunde man påvisa dessa kvanta, och att de kunde beskrivas som elementar­partiklar med rörelsemängd. År 1926 gavs denna partikel namnet foton.

 Elektromagnetisk strålning

2022-06-10

Elektromagnetisk strålning har enligt kvantteorin såväl våg- som partikel­egenskaper. Det innebär att elektro­magnetisk strålning och materia (små objekt som elementarpartiklar, atomer och molekyler) har både våg- och partikelegenskaper. Denna dualitet behandlas inom kvantmekaniken.

Fotonen beskrivs ibland därför som ett vågpaket. Fotonen är också en elementarpartikel och är bärare av den elektromagnetiska växelverkan.[1]

 Bohr atommodell

2022-06-10

Enligt Max Planck lag för svart­kroppsstrålning antog han att ljuset bestod av små energipaket, sk kvanta med en energi motsvarande ljusets frekvensen enligt E=h*f, där E är energi, h är Plancks konstant h = 6,62607015·10-34 Js, där Js = Joulesekunder. Ljuset utbreder sig med ljushastigheten c=f*v. där c = ljusets hastighet, f = frekvensen, v = väglängden. Det ger E=h*c/v, dvs energin är Plancks konstant * frekvensen / väglängden.

Planks kvanta fick 1926 namnet Foton.

title

Bohrs atommodell

Varje grundämne har en egen uppsättning av våglängder och sänder ut fotoner som motsvarar dess våglängder. När atomen sänder ut en foton förlorar den motsvarande energimängd. Atomen har ett därmed ett energitillstånd för varje våglängd.

Elektronerna i en atom kan bara befinna sig på bestämda avstånd från atomkärnan där varje bana motsvarar ett tillåtet energitillstånd. Om elektronen mottar eller avger energi byter den bana som motsvara energimängden.

När en atom mottar en foton tillförs den energi som lyfter en elektron till en yttre bana motsvarande energimängden. Fotonen måste ha exakt den energi­mängd som motsvarar avståndet mellan två banor för att elektronen ska byta bana. Atomens mottagande av en foton kallas för excitation.

Atomen strävar efter att återgå till sitt normala energitillstånd genom att sända ut en foton vilket innebär att elektroner återförs till sin normala bana. Den utsända fotonens energi­mängd motsvara skillnaden i energi mellan banorna. Den utsända fotonens "ljus" visas i spektrallinjer. Det kallas för deexitation.

Om den energi som fotonen tillför atomen är större än den yttersta banan frigörs en elektron från atomkärnan.

 Källor

2022-06-10

Fotnoter

1) Foton, Wikipedia (2022-06-10)

Etiketter med länkar

Bohrs lag
Inga länkar
Strålning
Strålning (Artikel)
Jordens strålningsbalans (Artikel)
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (Artikel)
Växthusgaser (Artikel)
Kvanta
Inga länkar
Foton
Strålning (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Clive Best
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk politik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.