Klimatfakta.info

2021-09-01

John Christy

Innehåll: Intervjun av Academic Influence | Presentation 2021-01-28 | Källor
John Christy är klimatforskare vars främsta intressen är fjärranalys med satellit av globalt klimat och globala klimatförändringar.

title Johan Christy

John Christy är klimatforskare vid University of Alabama i Huntsville (UAH) vars främsta intressen är fjärranalys med satellit av globalt klimat och globala klimatförändringar. Han är mest känd, tillsammans med Roy Spencer, för den första framgångsrika mätning av temperatur med hjälp av satelliter.

title Källa: Roy Spencer

Tekniken bygger på att mäta strålningen från syre i på olika nivåer i atmosfären. [1] [2] Mätningarna analyseras av flera grupper, utöver UAH även t.ex. RSS, Remote Sensing Systems. [3]

Ole Humlum gör i Climate4you varje månad en sammanställning av mätningarna av UAH, RSS och mätningar från markstationer och bojer från tre grupper. De visar en likartad trend även skillnaden under perioder kan vara avsevärd.

Ökad global temperatur från 1979 - 2021:
UAH: -0.25 till +0.25 = +0.5 grader
RSS: -0.05 till 0.7 = +0.75 grader
HadCrut4: 0.1 till 0.7 = 0.6 grader
NCDC: 0.3 till 0.9 = 0.6 grader
GISS: 0.25 till 0.95 = 1.2 grader

Den grupp som avviker med från de övriga är GISS, vars mätserie ofta används i media. Tre grupper av fem hamnar på en temperaturökning 1979-2021 på ca 0.6 grader. [4]

Intervjun av Academic Influence

How to make sense of data in the climate change debate | Interview with Dr. John Christy

Christy anser att jorden värms upp med 1,5 grader Celsius per 100 år och att modellerna överdriver temperaturen utveckling. I intervjun 2020-12-01 säger han
- UHA bästa mätresultaten då de stämmer med t.ex. ballongmätningar. (2:34)
- Satelliternas sensorer är inte helt stabila så det måste man ta hänsyn till (3:05)
- UHA kan användas för att kontrollera teoriernas riktighet och det visar sig att 100& av modellerna överdriver temperaturens utveckling. (4:41)
- Påståendena om att det blir värre stämmer inte, vad gäller orkaner, översvämningar, torka, värmeböljor, etc. Det finns inga sådana trender. (6:21)
- Jorden värms upp med 1,5 grader Celsius per 100 år (6:40)
- Under den vid det har varit ökande mängd CO2, det ger en ökande "forching", men CO2 är inte en växthusgas. Vi ser inte de tecken som ökningen borde visa. (8:10)
- Koldioxid kan inte vara en växthusgas (8:31).
- Att lita på modellerna är extremt negativt t.ex. för dem som lever i Afrika är livet utan energi brutalt och kort. (9:20)
- Kol är det enklaste och säkraste att förbättra livskvaliteten. (9:45)
- Energipolitiken som baserar på dessa modeller som visar snabb ökning av temperaturen baseras inte på rätt slags vetenskap. (10:03)
- Vi har verkliga data, vi skapar inte modeller, vi visar att modeller är fel. (11:15)
- Vi kan fastställa regler i FN etc, men de fattiga länder gör det de måste och det framgår av att CO2 ökar. Då vill ha längre och bättre liv såsom vi. (11:27)
- Sol och vind är inte förnuftigt. De skapar alldeles för mycket problem. Kärnkraft är bra då det levererar energi efter behov.(12:40)

Presentation 2021-01-28

Denna Youtube-film John Christy?s 2021 audit of climate model accuracy kan ses som en fristående fördjupning av filmen ovan. Här presenterar mer detaljerat men fortfarande populärvetenskapligt satellitmätningarna - ett område där han tveklöst är en ledande expert. Dessutom går han igen trender gällande extrema väderhändelser och är då utanför sitt primära expertområde.

Några noteringar:

6:10
Christy har jämfört modellernas värmeökning med det faktiska utfallet som Christy mäter. De olika modellerna säger att under åren 1979-2019 har värme ökat med mellan 0.27 - 0.6 grader Celsius/decennium. Alla kan rimligen inte ha rätt. Genomsnittet för de 39 modellerna är 0,4 grader. Det faktiska utfallet är att temperaturen har ökat med 0,17 grader! Dvs alla modellerna är helt fel.

10:33
Vid en värmeökning om 1 grad försvinner enligt modellerna 1,4 W ut i rymden. Enligt mätningar försvinner hela 2,6 W ut till rymden. Det är en enorm skillnad!

14:00
Equilibrium Climate Sensitivity (ECS) är hur varmt det skulle bli om co2 plötsligt skulle fördubblas och sedan ligga konstant. Modellerna kommer fram till 1,8 - 5,6 grader värmeökning, en väldig skillnad. Christy beräknar med verkliga värden värmeökningen till mellan 1,0 - 2,3 grader,

19:48
Modellerna misslyckas med återskapa historiska värden
Modellerna misslyckas med att återge det faktiska energiflödet
Modellerna har helt olika uppgifter om framtiden.

Källor

Publ 2023-07-29

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Climate4you
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Climate4you: Klimatet september 2022 (2022-10-21)
Climate4you Update May 2022 (2022-06-18)
Climate4you (2021-12-18)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

John Christy
Satelliter (2023-01-13)
John Christy (2021-09-01)

Personer
Christian Sandström (2024-03-15)
Torbjörn Eriksson (2023-11-13)
Mallen Baker (2023-08-09)
Jan Ericson (2023-07-08)
Johan Rockström (2023-05-29)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Steve Koonin (2023-03-29)
Judith Curry (2023-03-27)
Elsa Widding (2023-01-30)
Ross McKitrick (2023-01-29)
Jim Hansen (2023-01-17)
Roy Spencer (2023-01-13)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Richard S. Lindzen (2022-12-02)
Willian Happer (2022-11-24)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)
Maths Nilsson (2022-09-01)
Lennart Bengtsson (2022-07-10)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
Tege Tornvall (2021-12-01)
John Hassler (2021-11-10)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

Fotnoter

1) UAH satellite temperature dataset, Wikipedia
2) Satellite temperature measurements, Wikipedia
3) Remote Sensing Systems
4) Recent global air temperature change, an overview, Climate4you

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com