Klimatfakta.info

2023-06-09

Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE

Innehåll: Handlingsplan | Omedelbara åtgärder | Kommentar | Källor
Klimatmötet ska ge underlag till regeringens kommande handlingsplan. Ulf Kristersson, Ebba Busch och Romina Pourmokhtar deltar. Mötet sänds live på Instagram, Twitter och Linkedin.

Handlingsplan

Publ 2023-06-09

title

Regeringen bjuder in näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin till nationellt klimatmöte 16 juni 2023. På mötet diskuteras en ny klimatpolitik för nettonollutsläpp, fossilfri energi och gröna innovationer. Och dessutom stärkt konkurrenskraft.

Under våren 2023 håller regeringen rundabordssamtal med olika sektorer om hinder och möjligheter vid omställning av verksamheter.

Under året tar regeringen fram en handlingsplan för hur klimatmålen ska nås. Det nationella klimatmötet blir en avslutning på rundabordssamtalen, och en viktig del i att förankra arbetet med att ta fram handlingsplanen.

Vid mötet deltar statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. [1]

Omedelbara åtgärder

Publ 2023-05-07

  1. Förenkla och korta tillståndsprövningarna
  2. Mer sol och vindkraft
  3. Mer kärnkraft och en robust elförsörjning[2]

Kommentar

Publ 2023-05-07

Det tidigare samförståndet mellan riksdagens partier finns inte längre. SD markerar tydligt en mer skeptisk inriktning. Det ger regeringen frihet att ompröva tidigare uppfattningar.

En tydlig inriktning är avveckling av speciella nationella klimatmål. I fortsättning styr regeringen mot de mål EU fastställer.

Regeringen har under sitt ordförandeskap av EU tagit upp unionens svaga konkurrenskraft och det bli säkert en aspekt som får större tyngd i klimatarbetet. Åtgärder som inte stärker ekonomin får läggas åt sidan.

Källor

Publ 2023-06-09

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Klimatlag
Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE (2023-06-09)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)

Klimatmål
Klimatmål (2024-05-30)
EUs och Sveriges klimatmål (2024-03-12)
Klimatmål 2040 (2023-11-24)
Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE (2023-06-09)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet (2024-03-19)
Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE (2023-06-09)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)

Klimatrådet
Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE (2023-06-09)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

Svensk klimatpolitik
Ny svensk klimatpolitik (2023-07-21)
Nationellt klimatmöte 16 juni 2023 - LIVE (2023-06-09)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Parisavtalet (2022-11-05)

Fotnoter

1) Program för dagen
2) Ny klimatpolitik för att nå hela vägen till nettonollutsläpp

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com